Idag meddelar regeringen att den lägsta pensionsåldern ska höjas från 61 till 64 år. Sveriges Kvinnoorganisationer är kritiska till detta eftersom det kommer att drabba kvinnor hårdare än män.

I många kvinnodominerade yrken är arbetet så påfrestande att kvinnor inte kan jobba ända fram till pensionen. Innan man höjer pensionsåldern måste man säkerställa att alla har förutsättningar att arbeta heltid och inte tvingas avsluta sitt arbetsliv i förtid. Kvinnodominerade yrken måste uppvärderas med högre löner, trygga anställningar, ökad personaltäthet och förbättrad arbetsmiljö.

Det är däremot glädjande att pensionsgruppen kommit överens om att grundskyddet (garantipensionen, bostadstillägget och äldreförsörjningsstödet) ska höjas. Det är något som Sveriges Kvinnoorganisationer länge drivit och som kommer att gynna de mest utsatta pensionärerna, vilka till största del är kvinnor. Ojämställda pensioner är en konsekvens av att kvinnor tar ett större ansvar för det obetalda arbetet och samtidigt har lägre lön och sämre förutsättningar i arbetslivet än män. Nu ser vi fram emot fler åtgärder för jämställdhet i arbetslivet så som individualiserad föräldraförsäkring, rätt till heltid och insatser för att motverka de strukturella löneskillnaderna.

Sveriges Kvinnoorganisationers tio förslag för jämställda pensioner:

  • Höjd garantipension.
  • Förändring av indexeringen så att garantipensionen följer löneutvecklingen istället för prisutvecklingen.
  • Höjt bostadstillägg.
  • Reformering av tjänstepensionen så att konstruktionen inte fortsätter gynna män på bekostnad av kvinnor.
  • Att fler har kollektivavtal (och därmed får avsättning till tjänstepension).
  • Att lön och pension beskattas på samma sätt.
  • Avskaffande av jobbskatteavdraget.
  • Individualiserad föräldraförsäkring.
  • Heltid som norm på arbetsmarknaden.
  • Högre löner, tryggare anställningar, fler och mer hållbara jobb och förbättrad arbetsmiljö inom välfärden och kvinnodominerade sektorer.

Läs mer om våra förslag för jämställda pensioner här och vårt tidigare yttrande över pensionsgruppens förslag om jämställda pensioner här.

Läs pensionsgruppens överenskommelse här.