Idag inleds Kvinnokommissionen, FN:s årliga toppmöte om kvinnors rättigheter i New York, då världens länder träffas för att komma fram till gemensamma slutsatser. Sveriges Kvinnoorganisationers generalsekreterare Clara Berglund ingår i den svenska delegationen som leds av statssekreterare Pernilla Baralt. Vi arrangerar också ett panelsamtal om hur handel med kvinnor kan inkluderas i SRHR-arbetet.

Vad är Kvinnokommissionen?
Kvinnokommissionen (Commission on the Status of Women, CSW) är FN:s årliga möte om kvinnors rättigheter. Varje år samlas FN:s medlemsländer i FN:s högkvarter i New York för att sätta globala mål och formulera konkreta åtgärder för att främja jämställdheten världen över. Parallellt med kommissionsmötet pågår ett stort antal seminarier, utställningar, debatter och mottagningar. I år genomförs Kvinnokommissionen för sextioandra gången i ordningen. Här hittar du en video som förklarar vad CSW är.

Vad handlar Kvinnokommissionen om?
Kvinnokommissionen handlar om kvinnors rättigheter. Varje år behandlas två teman, ett huvudtema och ett uppföljningstema. Huvudtemat för årets Kvinnokommission är ”Challenges and opportunities in achieving gender equality and the empowerment of rural women and girls”. Uppföljningstemat är ”Participation in and access of women to the media, and information and communications technologies and their impact on and use as an instrument for the advancement and empowerment of women” (Uppföljning av slutsatserna från den fyrtiosjunde Kvinnokommissionen, läs mer här.)

Vad gör Sveriges Kvinnoorganisationer på Kvinnokommissionen?
Sveriges Kvinnoorganisationer ingår i den svenska delegationen som rådgivare tillsammans med representanter från Lantbrukarnas Riksförbund, We Effect, RFSU, Sida, Jämställdhetsmyndigheten, Sametinget med flera. Vi arrangerar även seminariet ”Reclaiming SRHR Why commodification of women must be addressed in SRHR policies”. Läs mer här.  

Inför CSW 2018 har Sveriges Kvinnoorganisationer också gjort ett skriftligt uttalande om jämställdhet inom media.

Vilka andra deltar på Kvinnokommissionen?
Under Kvinnokommissionen fylls FN:s högkvarter av ett stort antal kvinnoorganisationer från hela världen. Många av Sveriges Kvinnoorganisationers medlemsorganisationer finns på plats. Vi samarbetar också med European Women’s Lobby och våra nordiska systerorganisationer.

Hur kan man följa vad som händer under Kvinnokommissionen?
Vi kommer att sprida information om våra aktiviteter i våra vanliga kanaler i sociala medier. Den som är intresserad kan också följa #CSW62 i sociala medier. På UN Women’s hemsida och civilsamhällesorganisationen NGO CSW:s hemsida finns också mycket information.