Sveriges Kvinnoorganisationers CSW-seminarium

Tisdagen den 22 mars 2022 höll Sveriges Kvinnoorganisationer i samarbete med Svenska Kvinnors Vänsterförbund ett parallellt event i samband med CSW (Commission on the Status of Women). CSW66 år 2022 har huvudfokus på hur kvinnor och flickor ska inkluderas och deras perspektiv tas tillvara i klimatarbetet, samt hur jämställdhet ska uppnås i efterföljden av naturkatastrofer. Vårt seminarium fokuserade på kvinnors utsatthet för trafficking och sexuell exploatering i efterföljderna av naturkatastrofer och klimatförändringar. Se hela CSW-seminariet här.

Medverkande:
Meghan Donevan, forskningsledare, Talita och styrelsemedlem, Another Development Foundation
Dalia Leinarté, professor, VMU Lithuania och medlem i CEDAW-kommittén
Paromita Chowdhury, operativ chef, South Kolkata Hamari Muskan
Moderator:
Malpuri Groth, kanslichef, Sveriges Kvinnoorganisationer