Sveriges Kvinnoorganisationers debatt på 8 mars!

Hur ska fler utrikes födda kvinnor i Stockholm kunna komma i arbete, försörja sig själva och ta makten över sina egna liv? Vad krävs för att alla flickor ska må bra och känna sig trygga i skolan? Hur ska straffriheten för vålds- och sexualbrott stoppas och utsatta kvinnor skyddas?

På internationella kvinnodagen 2022 anordnade Sveriges Kvinnoorganisationer tillsammans med Hand in hand for women, Daisy och Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta en lokalpolitisk utfrågning om jämställdhet med fokus på utrikes födda kvinnors rättigheter. Debatten ägde rum på Rinkeby bibliotek och var en del av initiativet Kvinnor krokar arm som verkar för ett samhälle fritt från våld mot kvinnor.

Medverkande politiker:
Emilia Bjuggren (S) – oppositionsborgarråd
Katarina Luhr (MP) – jämställdhets-, miljö- och klimatborgarråd
Andréa Hedin (M) – ledamot arbetsmarknadsnämnden
Anna Rantala Bonnier (Fi) – ersättare socialnämnden
Patrick Amofah (C) – ledamot Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Medverkande representanter från Hand in hand for women som ställde frågor till politikerna:
Hacer Korucu
Zeynep Yilmaz
Fatima Mavigöz

Moderator:
Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnoorganisationer

Se debatten här.