Sveriges Kvinnoorganisationer anmäler SVT:s inslag ”Livet som TikTok-strippa”

Just nu finns minst fem program på SVT Play som på olika sätt handlar om pornografi eller strippning, flera av dessa saknar ett kritiskt perspektiv. Idag anmäler Sveriges Kvinnoorganisationer inslaget Livet som TikTok-strippa till granskningsnämnden. Inslaget handlar om en svensk strippa som berättar om hur TikTok genererat fler följare till hennes konto på OnlyFans. Inte med ett ord nämns alla de kvinnor och flickor far illa och utnyttjas i denna del av sexindustrin. Vi menar att SVT bryter mot TV-lagens krav på opartiskhet. 

Vi ser med oro på att public service bidrar till att glamourisera och trivialisera sexualiseringen och objektifieringen av kvinnors kroppar i ett program som tycks riktad mot en ung publik.

Vår motivering till anmälan

Inslaget är partiskt och utelämnar att många kvinnor och flickor far illa och utnyttjas i denna del av sexindustrin. Larm om förekomsten av prostitution och kommersiell sexuell exploatering av barn på plattformen OnlyFans nämns inte. 

Inslaget strider också mot det nationella jämställdhetspolitiska delmålet om att avskaffa mäns våld mot kvinnor som omfattar kommersialisering och exploatering av kvinnokroppen som reproducerar föreställningar om kvinnors underordning (Regeringens skrivelse 2016/17:10). 

Inslagets som anmäldes finns på SVT play och går att se fram till den 18 oktober 2024.  

https://www.svtplay.se/klipp/epoNNQz/hon-visar-livet-som-strippa-i-sverige