Sveriges Kvinnoorganisationer deltar på FN:s kvinnokommission CSW67

Den 6-17 mars 2023 samlas regeringar, experter och kvinnoorganisationer i New York för att delta i kvinnokommissionen, CSW, som är FN:s årliga möte om kvinnors och flickors rättigheter. Temat för årets möte är innovation, teknisk utveckling och utbildning i en digital värld. Sveriges Kvinnoorganisationer och flera av våra medlemsorganisationer deltar under CSW:s första vecka.

Vår generalsekreterare, Clara Berglund, ingår i Sveriges officiella delegation till kvinnokommissionen. Vår kanslichef, Malpuri Groth, ingår i EU:s officiella delegation. Även Malin Malmström, ledamot i Sveriges Kvinnoorganisationers styrelse, finns på plats i New York.

På tisdagen, den 7 mars, arrangerade Sveriges Kvinnoorganisationer tillsammans med nationella och internationella samarbetspartners tre seminarier med fokus på sexuella och reproduktiva rättigheter. Det första handlar om handeln med kvinnors kroppar i surrogatindustrin. Det andra handlar om globalt samarbete för att minska efterfrågan på prostitution och människohandel. Medan den tredje och sista seminariet handlar om hur pornografi innehåller och inspirerar till våld mot kvinnor.

Senare på tisdagen medverkade Sveriges Kvinnoorganisationer i ett sidoevent om ekonomisk jämställdhet livet ut som arrangerades av Nordiska ministerrådet. Under eventet presenterade vi de viktigaste slutsatserna från rapporten Gender-equal pensions in the Nordics. Titta i efterhand här.

På fredagen, den 10 mars, arrangerade Sveriges Kvinnoorganisationer ett parallellt event om jämställdhet kopplat till grön omställning, innovationer och artificiell intelligens i samarbete med Luleå Tekniska Universitet och Winnet Sverige. Under eventet talar bland annat vår styrelseledamot Malin Malmström om jämställda villkor för kvinnors och mäns företagande och innovationer.

Nedan finns en lista med fler event som arrangerades av svenska kvinnoorganisationer under årets kvinnokommission.

Tisdag 7 mars

For Women’s Rights – Deconstructing Reproductive Surrogacy
9.00-10.30 am (EST), The Swedish Church in New York
Organizers: ICASM, The Swedish Women’s Lobby, CAP
A women’s rights perspective on a global growing reproductive trade of women and children.

The Equality Model – Gives Women in Prostitution a Real Choice
11.00-12.30 am (EST) The Swedish Church in New York
Organizers: CAP International, The Swedish Women’s Lobby
Champion States, international institutions, civil society and survivors of the sex trade open a dialogue on the comparative impact of the Equality Model in terms of protection and reintegration of the victims of prostitution. Läs mer här.

Pornography and/as Misogyny: How Pornography Drives Violence against Women and Girls
1.30-3.00 pm (EST) The Swedish Church in New York
Organizers CAP, Culture Reframed, Unizon, Swedish Women’s Lobby
A conversation on how pornography platforms provide an increasingly hardcore, violent, body-punishing – and cruel content.

Torsdag 9 mars

Empowerment, Inequality and the Digital Gender Gap
4.00 – 5.30 pm (CET), Online
Organizers: KSAN, Han in hand for Women,
How does it affect girls and women when not able to equally participate in our ever more digital societies?

Se här. 

Intertwine the Gender Equality movement and Ecofeminism
6.00-7.30 pm (CET), Online
Organizer: Gröna Kvinnor
Green Women explains why ecofeminism should be an overarching tool to reach gender equality and green transition and celebrates knowledge of how indigenous peoples describe their way of relating to people.

Fredag 10 mars

Gender equality within Green transition Innovations and Artificial Intelligence
6.15-7.15, pm (EST), Salvation Army Lower Level
Organizers: Winnet Sweden and The Swedish Women’s Lobby
The fourth industrial revolution is changing the way people live and work at an increasingly rapid pace. How can women contribute to and gain influence over digitalization and automation?

Se här.

Fredag 17 mars

Safety for Women in the Digital Age
9-11.30 am (CET) , Online
Organizer Unizon
Due to the growing digitalisation of our lives, the industry is transforming, and new forms and ways of sexualised exploitation and prostitution appear, for instance, sugardating, OnlyFans, AI, exploitation through social media, and more.

Se här.