Sveriges Kvinnoorganisationer kommenterar utrikesdeklarationen

Den 15 februari presenterade regeringen sin utrikesdeklaration för riksdagen. Läs Sveriges Kvinnoorganisationers kommentar om deklarationen nedan. 

”Jämställdhet måste prioriteras i hela utrikespolitiken”

Sveriges Kvinnoorganisationer uppskattar att utrikesminister Tobias Billström (M) uppmärksammar hur situationen för kvinnor och flickor i Afghanistan har försämrats sedan talibanerna återtagit makten. I deklarationen lyftes även regimens brutala jakt på demonstranter i Iran, dock utan att kvinnor och flickor nämndes. Billström talade om rätten till ”liv” och ”frihet”, men nämnde aldrig den välkända parollens tredje ord – ”kvinna”. Det är allvarligt att regeringen på detta sätt tycks förbise kärnan i den feministiska revolutionen. Sveriges Kvinnoorganisationer önskar tydligare markeringar mot alla kvinnoförtryckande regimer. Kalla hem den svenska ambassadören från Iran och påtala kvinnors fri- och rättigheter i alla kontakter med Iran, Saudiarabien och Afghanistan i utrikes- och handelspolitiken.

Enligt Tobias Billström vill regeringen fortsatt arbeta med jämställdhet inom bistånds- och utrikespolitiken. I deklarationen nämndes bland annat  insatser för att värna sexuella och reproduktiva rättigheter i Ukraina och andra konfliktområden där kvinnor utsatts för prostitution och andra former av våld. Det är lovvärda ambitioner, men hur ska de kunna omsättas i praktiken när regeringen så kraftigt har dragit ned på biståndet?

Därutöver bör Sverige också arbeta för att de kvinnor som har utsatts för sexuellt våld under Rysslands krig mot Ukraina ska få upprättelse i den tribunal som Sverige och EU arbetar för att få till stånd.  Sverige och EU bör också göra mer för att säkerställa kvinnors och flickors perspektiv och deltagande i konfliktavvärjande och fredsskapande förhandlingar i enlighet med FN:s säkerhetsrådsresolution 1325. Om detta nämndes inte ett ord i utrikesdeklarationen.

Eftersom Sverige är ett föregångsland när det gäller jämställdhet finns en förväntan om att regeringen ska fokusera på jämställdhet under sitt ordförandeskap i EU. Men när Tobias Billström nämner de värden som Sverige särskilt ska stå upp för i EU det kommande året så nämns inte jämställdhet alls. En viktig fråga som Sveriges Kvinnoorganisationer ser  måste lyftas på EU-nivå är den ökande prostitutionen i spåren av Rysslands krig mot Ukraina. Människohandeln är också tydligt sammanlänkad med gränsöverskridande organiserad brottslighet i Europa.