Vi står i solidaritet med den afghanska kvinnorörelsen

Den 14 januari arrangerades manifestationer till stöd för kvinnor och flickor i Afghanistan runt om i Sverige och världen. Nedan är vår hälsning till våra afghanska systrar, framförd av vår tidigare ordförande Gertrud Åström. 

”Afghanistans kvinnor är utsatta för en systematisk förföljelse av den grad att Migrationsverket beslutat att kvinnor som grupp hotas till sina liv och att de kvinnor som är i Sverige därför ska stanna här. Talibanerna riktar dödliga ingrepp mot kvinnor och flickor. De dödar långsiktigt genom att förbjuda flickor och kvinnor att utbilda sig och ha en försörjning, de dödar utdraget genom hunger, de dödar brutalt genom stening. De gör människor till kollektiva mördare. Sten för sten.

Volker Türk är FN:s högsta ansvariga för människorättsfrågor. Han har i skarpaste ordalag brännmärkt den Afghanska talibanregimens förföljelse av sina egna medborgare, sina egna kvinnor och flickor.

Samtidigt har den svenska regeringen beslutat att dra ner på stödet till UN Women som är FNs särskilda organ för att värna och utveckla kvinnors plats i världen. Regeringen kan istället göra som svenska Afghanistankommittén gjort. Att stå emot förtrycket, inte bara med ord, utan med handling genom att villkora de egna insatserna: Om inte kvinnor får arbeta får män det inte heller, om inte kvinnor får vård får män det inte heller, om inte kvinnor får äta får även män svälta. Istället för att minska stödet till UN Women borde regeringen sätta krav på UN Women att upphöra med uppluckringen av sitt uppdrag och agera kraftfullt för kvinnors rättigheter, i Svenska Afghanistankommitténs anda. Använd alla de möjligheter som finns.

Sverige ska inte sälla sig till den växande skara av regimer som stadigt och metodiskt försämrar kvinnors och barns livsvillkor. Regeringen har här en möjlighet att visa att den inte tillhör de patriarkala extremisternas skara.

De iranska kvinnornas krav kan vara en gemensam ledstjärna även för de afghanska kvinnornas kamp och för oss alla.

Kvinna. Frihet. Liv.”