Sveriges Kvinnoorganisationers årsmöte

Datum 25 mar 2023

Tid 09.00 - 12.00

Alla medlesmorganisationer hälsas varmt välkomna att delta på Sveriges Kvinnoorganisationers årsmöte lördagen den 25 mars mellan klockan 09.00-12.00. Årsmötet kommer att hållas digitalt för att för att möjliggöra för så många organisationer som möjligt  runt om i Sverige att delta. Styrelsens ambition är att samtidigt lägga ytterligare resurser på att utveckla höstens ordförandemöte till en större verksamhetskonferens.

  • Handlingar: Handlingar kommer att skickas till medlemsorganisationer den 24 februari.
  • Länk: Mötet kommer att hållas via Zoom. En länk skickas ut tillsammans med handlingarna.
  • Rösträtt: De medlemsorganisationer som vid årsmötet betalat medlemsfaktura har rösträtt.
  • Anmälan: Anmälan till årsmötet görs senast den 23 mars till info@sverigeskvinnoorganisationer.se
  • Motioner: Motioner skickas in senast den 11 februari till info@sverigeskvinnoorganisationer.se