Thaisalongerna som säljer sex blir allt fler

Vi ser en alarmerande trend av sexköp på thaisalonger, vilket kräver nya tag från samhällets sida och en bättre användning av sexköpslagen som i år fyller tjugo år. Människohandel och prostitution tar sig nya former, allt för att dölja sexköpen. Prostitution utgör den mest våldsamma formen av exploatering och förnedring.

En kartläggning av polisens underrättelseverksamhet 2017 visade att det fanns ett 90-tal thaimassagesalonger i Stockholm som erbjöd sexuella tjänster. I en intervju med Dagens Nyheter april 2018 bekräftade en företrädare för Arbetsmiljöverket att det är ”mycket vanligt med prostitution på salongerna”.

Gatutidningen Faktums granskning visar att antalet salonger har sexdubblats under de senaste tio åren, och man gör också en låg uppskattning av hur mycket sexhandeln omsätter: 90 miljoner – per år. I reportaget vittnar massagesalonger om hur de regelbundet ofredas av män som vill köpa sex. Att de hotas när män begär ”extra tjänster” och om en hög förekomst av svart arbetskraft.

Tips från allmänhet, medias rapportering, polisens bedömning samt det uppenbart höga antalet besök på thaimassageguiden.se och diskussioner bland sexköpare på nätet, ger samtliga indikationer på en utbredning av sexhandeln. Samtidigt som hotellbranschen rustats genom utbildning och andra insatser för att minska sexhandeln har utvecklingen på massagesalonger näst intill kunnat fortgå ostört. Samtal med kvinnor på olika salonger visar att, trots ett professionellt bemötande från personalen om vad en massagebehandling innebär, envisas en del män med att ta av sig nakna och kräva sexuella tjänster. En del blir aggressiva och vägrar betala om det inte genomförs.

Sexköpslagen utgår från att våld mot kvinnor inte är en privatsak, utan att samhället måste skydda de som dras in i exploateringen. Polisen vittnar också om hur lagen är ett viktigt verktyg för att motverka sexuell exploatering och idag sprids den som en internationell modell.  Under 2019 är vi ett antal idéburna organisationer som satt fokus på att få en aktuell bild av förhållandena samt föra en dialog med arbetstagarna på salongerna. Frustation uttrycks bland många kvinnor och det finns ett behov av stöd för sjukvård, språk och integrering i det svenska samhället. Därför har till exempel Frälsningsarmén i Helsingborg genomfört utökade dialog- och stödinsatser för kvinnorna. På liknande sätt som initiativet Hotels Against Trafficking, lanserar Realstars under hösten en film och märkning för att motverka sexköp inom branschen.

För att inte legitimera sexhandel och koppleri eller riskera att fler kvinnor utsätts för sexuell exploatering uppmanar vi nu fler aktörer i Sverige till en kraftfull mobilisering:

  • Polisinsatser genom spaning och civila ”provköp” på massagesalonger måste utökas och i högre grad fokusera på sexköparnas beteende i enlighet med vår lagstiftning.

  • Samhället måste också ge skydd och stöd till kvinnor i prostitution.

  • Fastighetsägare måste agera när lokaler används för brott såsom sexhandel.

Det kan vara din arbetskamrat, kompis, svåger, man eller son som tar sig friheter och köper en annans kropp. Vi menar även att massage- och thaimassagesektorn har mycket att vinna genom att visa utåt att de erbjuder en trygg miljö för både personalen och kunderna. Varje sexköp innebär att människor hålls kvar i utsatthet. Som medmänniskor kan vi ta tillfället i akt att visa att sexköp är fel när vi hör en normaliserande attityd och som kunder betala ett korrekt pris vid thaimassagen. Om vi vill göra skillnad i en av vår tids stora människorättsfrågor, där vi bryr oss och respekterar kvinnorna och andra utsatta grupper på riktigt, måste vi agera nu.

Madeleine Sundell, ordförande, Plattformen Civila Sverige mot människohandel
Emma Cotterill, jurist, Frälsningsarmén
Malin Roux Johansson, generalsekreterare Realstars
Sarah Britz, chefredaktör, Faktum
Malpuri Groth, tf verksamhetsledare, Sveriges Kvinnoorganisationer
Lars Carlstrand, ordförande, Svensk massage
Tone Lyche, ordförande, Yrkesmassörernas förbund
Caroline Casco, föreståndare på Villa Novali, skyddade boenden
Jenny Westerstrand, ordförande, Roks
Zandra Kanakaris, förbundsordförande, Unizon
Olga Persson, generalsekreterare, Unizon
Anna Sander, grundare Talita

Läs hela artikeln hos Aftonbladet debatt här.