Sverige måste vara lika tydlig som Nobelkommittén om kvinnoförtrycket i Iran

Narges Mohammadi får Nobels fredspris med motiveringen “för hennes kamp mot förtrycket av kvinnor i Iran och hennes kamp för att främja mänskliga rättigheter och frihet för alla”. 

I ljuset av det våld som 16-åriga #ArmitaGaravand utsattes för på grund av att hon inte bar slöja senast förra veckan visar på det fortsatta brutala våld och förtryck som regimen i Iran utsätter kvinnor och flickor för.

Alla kvinnor och flickor världen över måste få bestämma över sina egna kroppar, bestämma vad hon vill ha på sig och själv välja vad hon ska bli när hon blir stor.

Sveriges regering borde vara lika tydliga som Norska nobelkommitté i sitt fördömande av förtrycket mot kvinnor och flickor i Iran och vi hoppas att det kan få fler länder och EU att skärpa sina sanktioner mot Iran och intensifiera arbetet för flickors och kvinnors fri- och rättigheter.

Vi fortsätter att kräva att @tobiasbillstrom, Sveriges regering och EU ska göra mer för att fördöma regimen och stötta den iranska frihetskampen som fortsätter trots regimens övergrepp.

Vi kräver att:
Skärp och förläng EU:s sanktioner mot regimen och dess allierade.
Kvinnors och flickors rättigheter bör lyftas i alla kontakter med Iran i utrikes- och handelspolitiken.
Svenska organisationer som verkar i Iran bör bidra till att dokumentera övergrepp och medverka till att föra information in och ut ur landet.
Internationella bolag som tillhandahåller internet och telefoni bör upprätthålla fria kanaler för folket.
Iranska kvinnor som har engagerat sig i frihetskampen eller utsatts för könsbaserad förföljelse bör erbjudas en säker väg till och uppehållstillstånd i Sverige och andra EU-länder.
Svenskt och internationellt bistånd till kvinnors och flickors rättigheter i Iran bör skalas upp.
Den svenska ambassaden bör, i samarbete med andra europeiska ambassader i Teheran, stötta iranska kvinnors och flickors organisering, till exempel genom att tillhandahålla säkra mötesplatser.

#kvinnalivfrihet #mahsaamini #kvinnoorganisationerna #iran #womenlifefreedom