Unga kvinnor

Sveriges Kvinnoorganisationer arbetar för jämställdhet mellan tjejer och killar. Vi ser att skyddet för flickors och unga kvinnors rättigheter måste förstärkas.

Unga kvinnors hälsa

Unga kvinnor mår allt sämre. Hela 73 procent av alla tjejer mellan 16 och 24 år lider av psykiska besvär som ängslan, oro och ångest. Många tjejer är också missnöjda med sina kroppar och allt fler söker vård för ätstörningar. Samtidigt tillbringar unga kvinnor allt mer tid på sociala medier där de möts av innehåll och algoritmer som sexualiserar och objektifierar kvinnors kroppar och förstärker snäva kroppsideal. Många flickor känner sig också stressade av förväntningar på att prestera bra i skolan. 

Sveriges Kvinnoorganisationer menar att Sveriges regering och EU måste ställa hårdare krav på de stora sociala medieföretagen. Köerna till barn- och ungdomspsykiatrin måste kortas och elevhälsovården förstärkas runt om i landet.

Våld mot unga kvinnor

Mäns våld mot unga kvinnor ökar, i synnerhet på nätet. Över 25 procent av kvinnor mellan 16 och 24 år uppger att de utsattes för ett sexualbrott under 2021. Flickor och unga kvinnors utsätts också ofta för sexuella trakasserier och könsbaserade hot om våld och faktiskt våld i skolan.

Sveriges Kvinnoorganisationer vill se en rättsgaranti som säkerställer att sexualbrott utreds i rimlig tid och att tillräckliga resurser avsätts. Vi ser att våldet mot unga kvinnor ofta är inspirerat av pornografin och vill se åtgärder som minskar spridningen av pornografi till barn och unga. 

Hedersrelaterat våld och förtryck 

2022 inkom ärenden rörande 620 personer till den nationella stödtelefonen för hedersrelaterat våld, varav 73 procent gällde flickor eller kvinnor. Hela 66 procent av flickor med utlandsfödda föräldrar upplever krav på att vara oskuld före giftermål. Förtryck i hederns namn inbegriper också begränsningar i vardagen, såsom att tvingas bära slöja eller inte få umgås med killar. 

Sveriges Kvinnoorganisationer välkomnar att Sverige har infört en särskild brottsrubricering för hedersvåld och -förtryck och i övrigt skärpt lagstiftningen på flera håll. För att lagar ska kunna implementeras måste kunskaperna höjas i hela rättsväsendet samt i skola och socialtjänst. 

Unga kvinnors organisering 

Sveriges Kvinnoorganisationer arbetar också för att skapa bättre möjligheter för flickor och unga kvinnor att organisera sig och göra sina röster hörda. Vi ser att det kan vara stärkande för tjejer att komma samman och tillsammans utveckla sina feministiska analyser. I vår medlemskår finns flera organisationer som samlar unga kvinnor, till exempel Tjejjouren Väst som arbetar med våld mot unga kvinnor och unga kvinnors hälsa, Niejda som samlar samiska tjejer och Tjejers rätt i samhället (TRIS) som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck.