Unizon: En vecka fri från våld 2023

Datum 17 nov 2023 - 26 nov 2023

Tid 09:00 - 23:00

En vecka fri från våld är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som sätter ljuset på det förbyggande arbetet mot mäns och killars våld. En vecka fri från våld är ett initiativ av organisationerna Unizon och MÄN. Initiativet stöds av Sveriges Kommuner och Regioner och Jämställdhetsmyndigheten. 2023 infaller En vecka fri från våld vecka 47, den 17:e-26:e november.

Syftet med veckan är att uppmärksamma det våldsförebyggande arbetet och inspirera till lokal och regional aktivitet och samverkan för att på så sätt driva utvecklingen framåt. Under veckan arrangeras seminarier, nätverksträffar, filmvisningar och lanseringar med mera. Vi uppmuntrar aktörer att arrangera lokala aktiviteter.

Här listar vi Unizon och Unizons jourers event under veckan.

Varmt välkommen!

Unizon arrangerar och deltar i:

17 november: Våldsprevention 2023 Kraftsamla mot våldet – förebyggande arbete i en våldsam tid

Våldet i samhället står högst på agendan och många av oss bär på en känsla av rädsla och uppgivenhet inför att våra barn både utsätter och utsätts för grovt våld. Behovet av att kraftsamla är akut. Det långsiktiga perspektivet, tidigare erfarenheter och verktyg från det brotts- och våldsförebyggande arbetet ihop med nytänkande är helt avgörande för att skapa en positiv utveckling framåt.
Tillsammans samlas vi mot våldet – varmt välkommen!
När: 17 november
Tid: 9:30-16:00
Plats: Digitalt och Hotel Birger Jarl, Tuelgatan 8, Stockholm
Arrangör: Unizon och MÄN
Anmälan och program: https://valdsprevention2023.confetti.events/

20 november: Kvinnorna på Järva

Unizons jourer möter Alexander Ojanne, social- och trygghetsborgarråd Stockholms Stad – endast inbjudan

22 november: Umgänge – för barnets bästa?

Unizons ordförande Olga Persson föreläser på Finlandssvenska barnrättsdagarna
Läs mer här: https://www.bensow.fi/sv/verksamhet/fortbildning/finlandssvenska_barnrattsdagarna_2023/program_2023/

22 november: Tjejjouren Luleå firar 25 år

Rebecka Andersson generalsekreterare Unizon, föreläser

23 november: Skjutvåld och sprängningar – barns oro och rätt att leva fria från våld 

Hur ger vi våra barn hopp och hjälper dom i deras oro? Hur hanterar vi att barnen kan vara både offer och förövare? Ett seminarium riktat till dig som förälder och viktig vuxen.
Med: Magnus Jägerskog, generalsekreterare BRIS, Vesna Prekopic, journalist och författare, fler namn tillkommer
Moderator: Olga Persson, ordförande Unizon
Tid och plats: 16:30-17:15 Scandic Malmen, Götgatan 49, Stockholm, och digitalt
Anmälan till: info@unizon.se senast 20 november
Arrangör: Unizon

23 november: Våldsvågen: Vad kan vi vuxna göra?

Vilka insatser behövs av civilsamhället, politiken, näringslivet och från oss som
föräldrar och viktiga vuxna?
Med: Mattias Andersson, tf regionpolischef, Fredrik Söderberg, klubbdirektör AIK, fler namn tillkommer
Moderator: Olga Persson, ordförande Unizon
Tid: 18:00-18:45 centralt i Stockholm och digitalt
Anmälan till: info@unizon.se senast 20 november
Arrangör: Unizon

25 november: FN:s Internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor

Unizon och Unizons jourer uppmärksammar FN:s dag mot våld mot kvinnor.