Unizon har ny förbundsordförande och generalsekreterare

Den 25 april valdes Olga Persson till ny ordförande för Unizon på förbundets kongress. Olga Persson, som varit förbundets generalsekreterare sedan 2010, efterträder Zandra Kanakaris. Det är första gången i förbundets historia som medlemmarna valt en heltidsarvoderad ordförande. Ny generalsekreterare från den 1 maj är Rebecka Andersson, som sedan 2015 arbetat som verksamhetsutvecklare inom våldsprevention på Unizon.

Läs mer här.