Unizon, MÄN och Länsstyrelsen: Konferens om våldsprevention

Datum 25 nov 2022

Plats Digitalt

En vecka fri från våld är ett initiativ skapat av organisationen MÄN och Unizon.

En vecka fri från våld 2022 hålls mellan den 21-27 november. Veckan är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som sätter ljuset på det förbyggande arbetet mot mäns och killars våld. Under En vecka fri från våld ordnas en rad aktiviteter runt om i landet av MÄN:s lokalgrupper och Unizons jourer. Läs mer om En vecka fri från våld i Facebook-eventet här!

Under veckan ordnar Unizon och MÄN en konferens om våldsprevention.

Prevention – makt, ledarskap och ansvar

Arbetet mot att stoppa mäns våld mot kvinnor får inte upphöra. Därför bjuder vi på Unizon och MÄN, tillsammans med Länsstyrelsen Västerbotten, in till vår årliga konferens om våldsprevention!

I år planerar vi att ge förståelse i vikten av att det förebyggande arbetet i kommuner föregås av politiska beslut och resurssättning för att på så sätt skapa hållbara strukturer och ge nyckelpersoner och eldsjälar utrymme och möjlighet att bedriva det praktiska arbetet som kan rädda liv. Vi fokuserar också särskilt på att föra samman brottspreventivt och våldspreventivt arbete och använda båda kunskapsfälten för att förebygga mäns och killars våld. Årets konferens är digital, sänds från Umeå och infaller den 25 november. Eventet är gratis.

Mer information och anmälan hittar ni här.

Vid frågor mejla till info@unizon.se

Här kan ni se informationen på Unizons hemsida.