Sexuellt våld används som ett taktiskt vapen vid väpnade konflikter. Nu samlas olika aktörer för att diskutera hur vi kan sätta stopp för det. Under kvällen kommer det hållas ett inledande tal och panelsamtal där både information om problemet och möjliga lösningar kommer diskuteras. För att läsa mer om kvällens program och anmäla dig kan du se broschyren här: Flyer Symposim Preventing CRSV

Kvällen anordnas av The Department of Peace and Conflict Research, Uppsala University, in collaboration with the Uppsala Forum on Democracy, Peace and Justice.