Sveriges Kvinnoorganisationer SKL

Hur jämställdhetsintegrerar man kollektivavtalen och förhandlingsprocesser?

Är ni ett fackförbund eller en arbetsgivarorganisation som vill vässa ert jämställdhetsarbete? Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar och workshops om hur ni kan jämställdhetsintegrera er förhandlingsprocess och använda kollektivavtalen som ett verktyg för ökad jämställdhet. Vi kommer med konkreta tips på hur jämställdhetsåtgärder kan skrivas in i avtalen och metoder för hur ni kan vässa ert förhandlingsarbete med hjälp av jämställdhetsanalyser. Utbildningen utgår från en berövad metod som Sveriges Kvinnoorganisationer har tagit fram!

Låter det intressant? Kontakta oss på info@forumjamstalldhet.se eller 08-33 52 47 så berättar vi mer!

Utbildningen riktar sig till:

  • Förhandlare på fackförbund
  • Chefer och förtroendevalda på fackförbund
  • Förhandlare på arbetsgivarorganisationer
  • Chefer och förtroendevalda på arbetsgivarorganisationer

 Experter på jämställdhetsintegrering av kollektivavtal

Sveriges Kvinnoorganisationer tog 2018 fram ett metodmaterial med handfasta råd om hur kollektivavtalen kan bli en positiv kraft för ett mer jämställt arbetsliv. Metoden vägleder organisationer att använda kollektivavtalen som ett verktyg för att främja jämställdhet och till de organisationer som vill integrera ett jämställdhetsperspektiv i hela förhandlingsprocessen. Metodboken innehåller handfasta råd kring hur exempelvis arbete mot sexuella trakasserier och osakliga löneskillnader kan regleras i kollektivavtalen.

Jämställdhet kan kopplas till bättre arbetsklimat och hälsa bland medarbetare och ökad lönsamhet för företag. Arbetsgivarorganisationer, fackförbund och enskilda arbetsplatser gör många bra och viktiga insatser för att öka takten mot ett jämställt arbetsliv. Men mycket arbete återstår och kollektivavtalen är i hög grad fortfarande en outnyttjad resurs i det arbetet.

– Kollektivavtalen är själva kärnan av fackförbunds och arbetsgivarorganisationers verksamhet. Det är fortfarande ett manligt kodat område där jämställdhetsperspektivet många gånger saknas. Om fackförbund och arbetsgivarorganisationer menar allvar med sitt jämställdhetsarbete måste det börja synas mer också i kollektivavtalsförhandlingarna, säger Jenny Andersson, projektledare och konsult på Sveriges Kvinnoorganisationer.

Tre råd för hur kollektivavtal kan öka takten mot ett jämställt arbetsliv:

  1. Använd kollektivavtalsförhandling för att nå era jämställdhetsmål: Många fackförbund och arbetsgivarorganisationer arbetar med jämställdhet, men det är inte alltid ett prioriterat perspektiv i förhandlingsarbetet. Sätt upp konkreta mål kring jämställdhet som kan nås genom kollektivavtalsförhandlingar och stärk kopplingen mellan jämställdhets- och förhandlingsarbetet.
  2. Gör jämställdhetsanalyser av yrkanden: När strategiska beslut fattas är det viktigt att noga analysera vilken effekt förändringen får för kvinnor och män och för jämställdheten. Jämställdhetsanalyser är sedan länge ett krav när till exempel statliga utredningar ska lägga fram nya politiska förslag. På samma vis bör förändringar i avtalen alltid analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv. Tänk på att jämställdhet är ett bra förhandlingsargument!
  3. Könsneutrala villkor är inte samma sak som jämställda villkor: Trots att kollektivavtalen är könsneutrala så kan arbetsvillkoren få olika effekter för kvinnor och män. Som exempel kan villkoren i vissa branscher vara utformade efter mannen som norm och därför göra det svårt att kombinera arbete med ansvar för barn. Det kan bli ett hinder för kvinnor (och många män) att jobba i branschen.