Sveriges Kvinnoorganisationer Sveriges Kvinnoorganisationer
TIPS! Den 11 maj erbjuder Forum Jämställdhet en halvdagsutbildning i Perspektivkompassen. Antalet platser är begränsat – läs mer här och anmäl dig senast den 4 maj.

 

LÄR DIG HANTERA PERSPEKTIVTRÄNGSEL OCH PRIORITERA I JÄMSTÄLLDHETSARBETET

Olika grupper av kvinnor och män drabbas av olika former av förtryck och diskriminering. Därför krävs ett intersektionellt arbetssätt. Men hur kan hänsyn tas till flera perspektiv samtidigt och vad gör vi när behoven krockar?

Perspektivkompassen har tagits fram av Sveriges Kvinnoorganisationers konsultbolag Forum Jämställdhet AB och ger några av svaren. Utbildningen ger dig verktyg att ta reda på vilka perspektiv som är mest relevanta i olika situationer och hjälper dig sortera och prioritera bland olika maktordningar i jämställdhetsarbetet. Med hjälp av väl avvägda prioriteringar kan kvaliteten på jämställdhetsarbetet höjas.

Den kunskap och de verktyg som erhålls av Perspektivkompassen är även användbara för att systematisera och prioritera i hållbarhetsarbetet i stort. För att lyckas i arbetet att implementera Agenda 2030 i en verksamhet krävs en tydlig kompass som visar vägen.

MÅLGRUPP:

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med eller ansvarar för jämställdhet eller hållbarhet i en organisation. Exempelvis chefer, strateger eller samordnare med ansvar för jämställdhet i kommuner, regioner och myndigheter. Utbildningen är även relevant för ideell och privat sektor.

VAD INNEHÅLLER UTBILDNINGEN?

Utbildningen kan anpassas efter din organisation och verksamhet, men innehåller till exempel:

  • Introduktion till intersektionellt jämställdhetsarbete
  • Kartlägg vilka perspektiv som finns
  • Organisera och prioritera bland perspektiven
  • Välj rätt metod och hantera målkonflikter
  • Hur kan arbetet med olika perspektiv organiseras på ett hållbart sätt?

VILKA HÅLLER I UTBILDNINGEN?

Samtliga utbildningar som erbjuds samordnas och arrangeras av Forum Jämställdhet AB, ett konsultbolag som ägs av Sveriges Kvinnoorganisationer. Vi har arbetat med jämställdhetsintegrering och jämställdhetsbudgetering i över tio års tid. Utgångspunkten för vårt arbete är att jämställdhet kan bidra till att lösa såväl organisationers som samhälles utmaningar.

Om ni är intresserade av att boka Perspektivkompassen eller en annan utbildning, tveka inte att höra av er så tar vi fram ett förslag till upplägg anpassat efter era behov. Ni når oss via info@forumjamstalldhet eller 08-33 52 47.

Obs! Utbildningen går att genomföra digitalt såväl som på plats.