Sveriges Kvinnoorganisationer Sveriges Kvinnoorganisationer

 

Vad är kön?

Vad är kön? Är det snopp och snippa, kromosomer och hormoner, en upplevd identitet, eller en social konstruktion? Vad blir konsekvenserna av dessa olika synsätt, och varför har denna fråga splittrat människor och rörelser de senaste åren? I denna podcast-serie låter vi feminister, genusvetare, filosofer, läkare, transpersoner och personer från HBTQ-rörelsen svara på frågan och förklara sina perspektiv på vad kön är.

 

Lyssna här på Spotify!

 

Om du undrar över hur Sveriges Kvinnoorganisationer tänker kring frågor om kvinnors och transpersoners rättigheter kan du läsa mer om det här. För övriga frågor om podden kan du kontakta oss på info@sverigeskvinnolobby.se

 

Avsnitt 1: ”Kön och könsidentitet är olika saker”

I detta fullspäckade första avsnitt medverkar skådespelaren, författaren och journalisten Aleksa Lundberg, och Emelie Köhler som är student och grundare till hemsidan detransinfo.se.

Både Aleksa och Emelie har erfarenheter av att inte känna sig bekväma med sitt kön och samhällets könsroller, av att transitionera från sitt födda kön till ett annat, och i Emelies fall även detransitionera – det vill säga att ångra sin transition. I podden diskuterar de vad kön är utifrån sina egna erfarenheter av könsidentitet, bemötandet från transvården, skillnaden mellan kön och könsidentitet, och mycket mer!

Läs mer om Aleksa och köp hennes bok Bögtjejen på Aleksalundberg.se
Läs mer om detransitionering på Detransinfo.se

 

Avsnitt 2: ”Det är inte alltid så lätt att skilja på kön och genus”

I poddens andra avsnitt möter vi Lucas Gottzén, som är genusvetare, forskare och professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms Universitet. Lucas forskning fokuserar bland annat på våld och maskulinitet, och han har nyligen skrivit boken Genus tillsammans med Mia Eriksson. Boken är en introduktion till genusbegreppet och teorier om kön.

I podden förklarar Lucas bland annat hur forskningen ser på kön och genus, hur de två begreppen hänger ihop på flera sätt, och kulturens inverkan på hur vi ser på kön, könsidentitet och genus.

Lucas tips till den som vill lära sig mer om ett genusvetenskapligt perspektiv på kön:

Genus” av Lucas Gottzén och Mia Eriksson.
Göra sig kvitt Eddy Bellegueule” av Edouard Louis.

 

Avsnitt 3: ”Kön är kroppen – allt det andra är genus”

I poddens tredje avsnitt möter vi Kajsa Ekis Ekman, som är feminist, journalist och författare. Hon har tidigare skrivit om bland annat prostitution och surrogatmödraskap, och är för tillfället aktuell med boken Om könets existens: tankar om den nya synen på kön.

I podden förklarar hon hur vår förståelse av kön har förändrats till att alltmer handla om könsidentitet, och vi diskuterar vad det kan få för konsekvenser för kvinnor och kvinnorörelsen.

Ekis tips på fortsatt läsning:

Female Erasure”, antologi av Ruth Barret (red.).
The Gendered Brain: The New Neuroscience That Shatters the Myth of the Female Brain” av Gina Rippon.

 

Avsnitt 4: ”Alla måste få definiera sin egen könsidentitet”

I poddens fjärde avsnitt möter vi Deidre Palacios, ordförande för RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter.

I podden berättar hen hur RFSL ser på kön och varför det är så viktigt att själv få definiera sin könsidentitet. Vi samtalar om hur maktstrukturer samverkar, om i vilken utsträckning den egna identiteten påverkas av samhället och om skillnader mellan det egna jaget och hur samhället uppfattar en. Vi diskuterar även hur kvinnorörelsen och HBTQ-rörelsen kan mötas i flera frågor, men även vilka utmaningar som kan uppstå på grund av våra olika förståelser av kön.

Deidres tips på fortsatt läsning:

Transformering.se, en hemsida av RFSL som fokuserar på trans och könsidentitet.
Könet brinner” av Judith Butler.
Vad är Queer?” av Fanny Ambjörnsson.
100 fel i Om könets existens” av RFSL.

 

Avsnitt 5: Dubbelavsnitt – Medicinska perspektiv på kön

I poddens femte avsnitt möter vi först Karin Schenck-Gustafsson, som är professor i kardiologi, överläkare och föreståndare för Centrum för genusmedicin på Karolinska Institutet.

Vi pratar bland annat om vikten av att föra könsuppdelad statistik inom vården, hur sjukdomar kan te sig olika hos män och kvinnor, och hur ett könsperspektiv inom vården ibland kan vara livsviktigt för patienten.

Senare i avsnittet möter vi även Angela Sämfjord, som är barn- och ungdomspsykiatriker och vårdenhetsöverläkare på en BUP-mottagning i Göteborg. Hon har tidigare arbetat med att bygga upp Västra Götalandsregionens vård för unga med könsdysfori, men har senare valt att lämna denna del av vården av etiska skäl.

Vi diskuterar vad ökningen av unga med könsdysfori kan bero på, hur vanligt det är med andra psykiska diagnoser i denna grupp, begreppet kultursjukdom, och rätten till evidensbaserad vård fri från politiska påtryckningar.

Karins tips på fortsatt läsning:

Kvinnohjärtan: hjärt- och kärlsjukdomar hos kvinnor” av Karin Schenck-Gustafsson (red.).
Är män det svagare könet?” Vetenskapens värld, SVT. Går att hitta på SVT Play.

Angelas tips på fortsatt läsning:

Om begreppet kultursjukdom”, artikel i Läkartidningen av Karin Johannisson.
Normkritiska perspektiv på självskadebeteende”, rapport av Kunskapscentrum för Jämlik vård i Västra Götaland.