Den 4 maj bjuder LO och Socialdemokraterna i arbetsmarknadsutskottet in till lunchseminarium i riksdagen om hur vi når jämställt och jämlikt arbete.

Den övergripande frågan för seminariet är vad som krävs för att nå jämlikhet och jämställdhet i både arbets- och familjelivet. Är det möjligt att åstadkomma det ena utan det andra? Vad behöver göras politiskt respektive fackligt för att kvinnor och män i både arbetar- och tjänstemannayrken ska dela lika på det obetalda arbetet och ha lika rätt till anställningstrygghet och en lön som går att leva på?

Till grund för seminariet ligger LO:s jämställdhetsrapport Sveriges jämställdhetsbarometer där skillnader och likheter mellan kvinnor och män i arbetar- och tjänstemannayrken analyseras.

Medverkande:

Berit Müllerström, andre vice ordförande LO
Raimo Pärssinen (S), ordförande arbetsmarknadsutskottet
Elisabeth Svantesson (M), arbetsmarknadspolitisk talesperson och vice ordförande arbetsmarknadsutskottet
Ali Esbati (V), arbetsmarknadspolitisk talesperson och ledamot arbetsmarknadsutskottet
Annika Qarlsson (C), arbetsmarknadspolitisk talesperson och ledamot arbetsmarknadsutskottet
Joa Bergold, Ulrika Vedin och Ulrika Lorentzi, LO-utredare

Moderator: Nina Andersson Brynja, LO

Seminariet äger rum i Mittpoolen, ingång via Riksgatan 2. Lunchmacka serveras från 11.30. Läs mer och anmäl dig senast 28 april här.