Torsdagen den 10 maj bjuder KFUM Göteborg i samarbete med Sveriges Kvinnoorganisationer, Angered är här samt KFUM JKS in till Valkickoff i Göteborg.

Valdeltagandet har ökat i de tre senaste nationella valen men det råder stor skillnad i valdeltagandet mellan olika befolkningsgrupper och valdistrikt. I det valdistrikt som hade lägst valdeltagande i riksdagsvalet 2014 röstade endast 48 procent medan 95 procent av de röstberättigade röstade i det valdistrikt som hade högst valdeltagande. Valdistrikt med lågt valdeltagande definieras av låga medelinkomster, låg utbildningsnivå och en hög andel utrikes födda bland de röstberättigade.

Under dagen kommer samtal föras för att tillsammans identifiera trösklar, och tillsammans skapa ett rum med nya möten för ta tillbaka engagemang inför valet. Fokus kommer också ligga på hur unga påverkas av valet.

Evenemanget är gratis och det bjuds på mat.

Mer info hittar du här.

Här kan du läsa mer om Sveriges Kvinnoorganisationers projekt Rösträtt som handlar om att öka utrikes födda kvinnors valdeltagande och ta tillvara deras samhällsengagemang.