Den irländska regeringen har kommit överens om att i vår genomföra en folkomröstning om de strikta abortlagarna.

Irlands premiärminister Leo Varadkar meddelade i måndags kväll att en folkomröstning om abortfrågan kommer utlysas i vår. Röstningen handlar om att upphäva tillägget från 1983 som förbjuder abort under nästan alla omständigheter. I nuläget är abort enbart tillåtet om kvinnans liv är i fara men inte i fall med som till exempel incest eller våldtäkt.

Idag riskerar en kvinna som gör abort 14 års fängelse. Varje år reser tusentals irländska kvinnor utomlands, främst till England för att avbryta en graviditet. Förbudet har bland annat fått hård kritik av FN och stödet för att tillåta aborter växer i landet.

Den irländska regeringen kommer också att presentera en ny lag som ska ersätta den gamla, och som skulle tillåta abort fram till vecka 12. Datum för folkomröstningen är inte fastställt men kommer troligtvis ske i slutet av maj.

Sveriges Kvinnoorganisationer välkomnar omröstningen och hoppas att den leder till att irländska kvinnor får den grundläggande rätten att själva bestämma över sina kroppar genom fri abort.

Mer info om den kommande folkomröstningen i Irland finns här.