Sveriges Kvinnoorganisationers krav inför valet

Jämställdhet är en del av lösningen på många stora samhällsproblem och en viktig fråga för många väljare. Sveriges Kvinnoorganisationer uppmanar de politiska partierna att lyfta fram jämställdhet i sina valrörelser. Medier som arrangerar måste ställa fler frågor om jämställdhet i utfrågningar och debatter. Här är våra viktigaste krav inför valet. 

1. Höj kvinnors pensioner. Kvinnors pensioner är i genomsnitt 31 procent lägre än mäns och var femte kvinna över 65 år riskerar fattigdom. Pensionssystemet måste reformeras med ett tydligt mål att minska pensionsgapet. Då måste bland annat kvinnors inkomstpensioner höjas och reglerna justeras så att ökningen inte äts upp av minskad garantipension.

2. Fler utrikes födda kvinnor ska kunna försörja sig. Nästan var tredje kvinna född utanför Europa står utanför arbetskraften och sysselsättningsgapet mellan utrikes födda kvinnor och män har ökat. För att vända trenden krävs att arbetsmarknadsnära insatser som leder till jobb fördelas jämställt och i högre grad riktas till kvinnodominerade branscher.

3. Rättsgaranti för sexualbrottsutsatta. Endast 5 procent av anmälda våldtäkter leder till fällande dom. Hanteringen av våldtäktsärenden har allvarliga brister, bland annat förhörs den misstänkte endast i hälften av fallen. Vi kräver en rättsgaranti för sexualbrott som innebär att anmälda brott ska utredas inom rimlig tid och med de resurser som krävs.