Varken Hora eller Kuvad: Panelsamtal om hedersförtryck på Bokmässan

Datum 29 sep 2023 - 29 sep 2023

Tid 15:45 - 17:00

Plats Bokmässan i Göteborg, Monternummer: A03:70 

Varken Hora eller Kuvad: Panelsamtal om hedersförtryck – VHEK:s antologi 

Välkommen till samtal om Hedersförtryck på Bokmässan i Göteborg 

Medverkande: 

Amineh Kakabaveh, författare till boken och ordförande i VHEK, Journalisterna och medverkande i boken: Sofie Löwenmark och Trifa Abdulla, Elma, deltagare i boken som delar med sig av sin hedersutsatthet. Samtalsledare: Håkan Boström, ledarskribent GP 

Varken hora eller kuvad har gett ut en antologi om: 

”Hedersförtryck: Berättelser från Sverige och världen”. Berättelserna handlar om livsöden från dagens Sverige, men också erfarenheter från andra länder i världen. Hedersvåld, barnäktenskap, tvångsslöja, tvångsäktenskap,könsstympning och diskriminering av kvinnor är internationella problem. Vi menar att arbetet mot hedersförtrycket måste vara en central del av kvinnokampen i Sverige men också i det internationella arbetet för mänskliga rättigheter. Antologin vänder sig till alla som i sitt arbete möter människor som lever under hedersnormer, men också till alla dem som vill veta mer om ett av vår tids största jämställdhetshot och samhällsproblem. Sverige är i behov av en bred folkbildningsinsats om hedersnormer och hederskultur. 

Varmt välkomna! 

Arrangör: Varken hora eller kuvad i samarbete med Arbetarrörelsens folkhögskola Väst och Sveriges kvinnoorganisationer.