Utrikes födda kvinnor har sämst förutsättningar för att kunna forma samhället och sina egna liv. Effekten är lågt förtroende för politiken, i vissa områden är valdeltagandet så lågt som 50 %. Vad kan och vill politiken göra? Välkommen till Sveriges Kvinnoorganisationers seminarium i Almedalen!

”Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.” Så lyder ett av de jämställdhetspolitiska delmålen! Det är dock tydligt att utrikes födda kvinnor idag har sämst förutsättningar för att forma samhället och sina egna liv. Vad har partierna för förslag för att förbättra de förutsättningarna? Vad skulle bättre representation av utrikes födda få för effekter? Vilka reformer ska till? Hur kan politiken agera? Vilka krav ställs på politikerna för att deras politik ska vara relevant för alla? Vilka förslag har partierna för att alla kvinnor ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv?

Medverkande:
  • Annelie Nordström, Feministiskt Initiativ
  • Annika Hirvonen Falk, Miljöpartiet
  • Annika Qarlsson, Centerpartiet
  • Carina Ohlsson, Socialdemokraterna
  • Caroline Szyber, Kristdemokraterna
  • Ebba Hermansson, Sverigedemokraterna
  • Ewa Thalén Finné, Moderaterna
  • Gulan Avci, Liberalerna
  • Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet

Läs mer om seminariet här.

Läs mer om Sveriges Kvinnoorganisationers projekt Rösträtt här.