Verksamhetsberättelse år 2020

VAD GJORDE Sveriges Kvinnoorganisationer UNDER 2020?

  • Genomfört Forum Jämställdhet 2020, Sveriges största jämställdhetskonferens
  • Genomfört konferensen Pornografi- vår tids största jämställdhetspolitiska utmaning?
  • Skrivit skuggrapport till CEDAW-kommittén
  • Påbörjat uppstart av tankesmedjan FemEk med fokus på ekonomisk jämställdhet
  • Fortsatt arbete med Lön hela dagen
  • Kalla Fakta granskade utrikesfödda kvinnors situation på arbetsmarknaden där vår arbetsmarknadsexpert Jenny Andersson medverkade
  • Initiativet reklamera har träffat civilminister Lena Micko för att diskutera lagstiftning mot könsdiskriminerade reklam
  • Fortsatt arbete med Feministiskt nej till Surrogatmödrarskap
  • Fortsatt att tillsammans med medlemsorganisationer försöka skapa lagstiftning för att begränsa spridningen av pornografi
  • Med hjälp av lärare, pedagoger och experter skapat sexochrelationer.se 

Det är långt ifrån alla aktiviteter som vi genomfört under förra året. Läs gärna om allt vi gjort under 2020 i vår VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020