Sveriges Kvinnoorganisationer Sveriges Kvinnoorganisationer

Våra viktigaste frågor

Sveriges Kvinnoorganisationer verkar för kvinnors fulla mänskliga rättigheter och ett jämställt samhälle. Vi arbetar för att integrera ett kvinno- och jämställdhetsperspektiv i alla politiska, ekonomiska och sociala sammanhang, såväl lokalt och nationellt som europeiskt och internationellt. Vårt arbete vilar på feministisk grund och utgår från FN:s Kvinnokonvention (CEDAW) och Beijing Platform for Action (BPfA).

Läs mer om våra grunddokument här. Vill du veta mer om våra ställningstaganden? Då kan du gå vidare till Vi tycker där vi samlar våra debattartiklar, remissvar och uttalanden.

Läs hela vår verksamhetsplan för 2021 här. Vårt arbete är indelat i fem verksamhetsområden: