Sveriges Kvinnoorganisationer Sveriges Kvinnoorganisationer

Kvinnorörelsens organisering och feminismens framtid

När antifeministiska, nationalistiska och populistiska krafter växer i Sverige, Europa och resten av världen är kvinnorörelsen en viktig motkraft. Sveriges Kvinnoorganisationer arbetar för att kvinnorörelsen ska vara en stark, självständig och bred rörelse som kännetecknas av delaktighet och speglar sammansättningen av kvinnor i samhället.

Våra viktigaste KRAV:

  • Fördubbla stödet till kvinnors organisering. I jämförelse med andra organisationsformer får kvinnorörelsen dela på mindre pengar per aktiv medlem. Trots att organisationerna som söker stöd blivit fler har anslaget inte utökats på tio år. Vi kräver att regeringen ska utöka och på sikt fördubbla stödet till kvinnors organisering.
  • Inför ett eget stöd för paraplyorganisationer. För att undvika att paraplyorganisationer konkurrerar med sina medlemsorganisationer om medel och möjliggöra ett bättre stöd och representation av medlemsorganisationerna krävs att ett särskilt stöd införas för kvinnoorganisationers paraplyorganisationer.