Sveriges Kvinnoorganisationer Sveriges Kvinnoorganisationer

Kvinnors makt och inflytande i samhället

Sveriges Kvinnoorganisationer verkar för att kvinnor ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och påverka samhällets utveckling som män. Sveriges riksdag består sedan valet 2018 av 53,9 procent män och 46,1 procent kvinnor. Vårt arbete för att stärka kvinnors makt fokuserar framförallt på utrikes födda kvinnors politiska inflytande samt på kvinnors inflytande i näringslivet.

Våra viktigaste KRAV:  

  • Inför varannan damernas hela vägen och var femte utrikes född dam. Sedan mitten av 1990-talet varvar de flesta partier sina listor så att varannan person på valsedeln är en kvinna. För att uppnå ett jämställt inflytande måste partierna också se till att toppnamnet oftare är en kvinna och ta hänsyn till andra parametrar än kön. Vi föreslår varannan damernas 2.0 där var femte dam ska vara född i ett annat land än Sverige.
  • Partier ska arbeta aktivt för att stärka utrikes födda kvinnors ställning i sina organisationer. Det räcker inte att ha jämställda listor, partierna måste också se till att makten i deras egna organisationer är jämställt fördelad. Partistyrelser, verkställande utskott och valberedningar måste utformas på ett sätt som speglar Sveriges befolkning.
  • Införa om könskvotering till bolagsstyrelser. Utvecklingen mot jämställd makt i näringslivet går för långsamt. 2017 var 68 procent av ledamöterna i svenska börsbolag män och 32 procent var kvinnor. Vi anser att bolag som inte uppnår minst 40 procent kvinnor i sina styrelser ska beläggas med en avgift.
  • Regeringen och näringslivet ska arbeta aktivt för att kvinnor ska bli vd:ar och styrelseordföranden. Det räcker inte att bolagsstyrelser har en jämställd sammansättning om de mest betydelsefulla posterna fortsätter att innehas av män. 2017 var 94 procent av börsbolagens styrelsers ordförande män. Mer aktiva insatser för att fler kvinnor ska nå näringslivets allra högsta positioner.