Sveriges Kvinnoorganisationer SKL

Mäns våld mot kvinnor och flickor

Mäns våld mot kvinnor är det yttersta uttrycket för ett ojämställt samhälle. Exploatering av kvinnors kroppar inom pornografi, prostitution, sexistisk reklam och surrogatmödraskap är en del av mäns våld mot kvinnor. Hedersrelaterat våld och förtryck är en särskilt form av mäns våld mot kvinnor som utövas av ett kollektiv som en familj, en släkt eller grannar.  Sveriges Kvinnoorganisationer verkar för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra och att kvinnors och flickors vittnesmål inom #MeToo-rörelsen ska leda till samhällsförändring och inte ska vara förgäves.

Våra viktigaste KRAV:

  • Definitionen av SRHR måste innefatta frihet från våld. Den gängse defintionen av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, måste utöver tillgång till preventivmedel, abort, sex- och samlevnadsundervisning och mödra- och förlossningsvård även innefatta av rätten att inte utsättas för våld, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, pornografi och surrogatmödraskap.
  • Utvidga och sprid sexköpslagen. Alla kvinnor i hela världen har rätt att inte säljas i prostitution. Därför bör sexköpslagen även omfatta svenskar som köper sex utomlands. Sverige bör också genom sin utrikes- och biståndspolitik verka för att få fler länder att förbjuda sexköp.
  • Begränsa spridningen av pornografi. 90 procent av scenerna i de populäraste porrfilmerna innehåller någon form av aggressiv handling och forskning visar på en tydlig koppling mellan pornografikonsumtion och mäns våld mot kvinnor. Sveriges Kvinnoorganisationer vill begränsa spridningen av pornografi genom tekniska lösningar så som automatiska blockeringar, åldersverifikation på porrsidor och porrfria skolmiljöer och arbetsplatser.
  • Modernisera sex- och samlevnadsundervisningen. Säkerställ att sex- och samlevnadsundervisningen har ett tydligt jämställdhets- och maktperspektiv samt en kritisk inställning till pornografi. Undervisningen bör syfta till att minska mäns sexuella våld mot kvinnor.
  • Förbjud könsdiskriminerade reklam. Sverige är det enda land i Norden som inte har förbjudit sexistisk reklam. Sveriges Kvinnoorganisationer kräver en lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam. Till dess att en lagstiftning finns på plats kan kommuner, landsting och regioner gå före och införa lokala förbund.
  • Öronmärka satsningar på Polisens arbete mot mäns våld mot kvinnor. Sveriges Kvinnoorganisationer anser att Polisen bör inrätta särskilda enheter som spanar, utreder, förebygger och ingriper mot kvinnofrids- och sexualbrott i alla polisområden. I satsningen bör även arbete mot prostitution och sexköp ingå.
  • Förbjud alla former av surrogatmödraskap. Surrogatmödraskap är en form av handel med kvinnors kroppar och reproduktiva rättigheter. Sveriges Kvinnoorganisationer vill att Sveriges ska införa ett aktivt förbud mot surrogatmödraskap. Vi verkar även för ett globalt förbund mot surrogatmödraskap. Till dess att ett förbud är på plats bör relevanta myndigheter avråda svenska medborgare från att ingå internationella surrogatavtal.

MEDLEMSORGANISATIONER som arbetar mot hedersrelaterat våld

Sveriges Kvinnoorganisationer har flera medlemsorganisationer som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck. Läs mer om Tjejers rätt i samhället (Tris)Varken hora eller kuvadFemale Integrity och Kvinnors rätt.