Sveriges Kvinnoorganisationer har nyligen startat projektet Rösträtt som syftar till att öka valdeltagandet hos utrikes födda kvinnor och ta tillvara deras samhällsengagemang. Med projektet vill vi ge förutsättningar för kvinnor att kanalisera sitt redan befintliga engagemang i politisk delaktighet. Förra veckan intervjuade Sveriges Radio P4 Malpuri Groth som är projektledare för Rösträtt om varför det låga valdeltagandet är ett demokratiproblem.

Bara 72 % av utrikesfödda kvinnor röstade i 2014 års val, en låg siffra i jämförelse med det nationella snittet för alla röstberättigade på 89 %. I områden med många nya svenskar är valdeltagandet bara drygt 50 % (för både män och kvinnor). Det låga valdeltagandet bland utrikesfödda kvinnor vittnar om ett demokratiskt system som har misslyckats med att ge förutsättningar för delaktighet, om ett avstånd till politiker och om en känsla av utanförskap.

– Dels finns det en förebildsproblematik och dels finns det också en problematik kring vad politikerna har för program – vad de har för politik, att den måste vara relevant för alla personer oavsett postnummer, sa projektledare Malpuri Groth i intervjun.

Hör hela intervjun nedan och läs mer om projektet Rösträtt här.