Utrikesminister Margot Wallström vill se över pornografins påverkan för förekomsten av sexuellt våld efter den omfattande #metoo-rörelsen. Sveriges Kvinnoorganisationer, som tillsammans med Unizon och Roks driver kampanjen Porrfritt, anser det behövs lagstiftning för att begränsa pornografins spridning och skadeverkningar och välkomnar Wallströms förslag.

Under onsdagen den 1 november hölls ett möte i Helsingfors mellan de nordiska länderna. Statsminister Stefan Löfven uppmärksammade #metoo-kampanjen och sa att Sverige ska driva frågan vidare och komma med förslag på åtgärder. 2018 tar Sverige över ordförandeskapet för Nordiska rådet. I en intervju i samband med mötet underströk Wallström kopplingen mellan kvinnosynen inom pornografin och pojkars och mäns våld mot flickor och kvinnor:

– Hur formas pojkars syn på flickor och kvinnor? Det kanske till och med är så att man måste börja titta på pornografin. Tydligen är medelåldern för när pojkar börjar kolla på porr på nätet 11 år. Hur ser kvinnosynen ut i dagens porr?, sa Wallström.

Sveriges Kvinnoorganisationer välkomnar Wallströms uttalande och förslag om åtgärder mot pornografin, vilket vi anser är centralt för att motverka sexuella trakasserier och sexuellt våld.

Läs mer i intervjun med Wallström här.

Läs mer om Sveriges Kvinnoorganisationers, Unizons och Roks kampanj Porrfritt här.