Vi välkomnar Mamma United!

Vi hälsar organisationen Mamma United välkomna som medlem i Sveriges Kvinnoorganisationer. 

”Vi är glada och förväntansfulla att vara medlem i Sveriges Kvinnoorganisationer och hoppas att kroka arm med andra organisationer som brinner för frågor som vi gör. Vi hoppas att kunna bidra till att skapa debatt om vikten av vår typ av insats för att skapa ett mer jämlikt och hållbart samhälle.”  Anja Nordenfelt, Grundare & verksamhetschef.

Mamma United arbetar för ökad trygghet och bättre förutsättningar för mammor och deras barn. De hjälper mammor att bli mer integrerade i samhället och känna sig som en del av ett större sammanhang. Genom utbildning och motivationshöjande samtal hjälper de mammor att skapa en känsla av meningsfullhet.

”Mamma United är en ideell organisation vars syfte är att stärka kvinnors egenmakt och hälsa för att skapa tryggare samhällen för kvinnor och deras barn. Vi erbjuder mammor gratis utbildning där kvinnor får mer kunskap, verktyg och motivation om hur de kan påverka sin och sina barns livssituation.”  Anja Nordenfelt, Grundare & verksamhetschef.

Läs mer om Mamma United här.