Vi välkomnar Queens of Kalmar som ny medlem!

Sveriges Kvinnoorganisationer är glada att presentera Queens of Kalmar som ny medlemsorganisation!

Queens of Kalmar bildades under hösten 2017 efter att grundarna Alexandra Durne och Julia Björknert anordnat en manifestation under #Metoo. De kände att de ville driva arbetet mot sexuellt våld vidare och började därefter verka för jämställdhet i hela Kalmar län.

Fokus i Queens of Kalmars arbete är att genom föreläsningar och olika aktiviteter inspirera organisationer och individer att arbeta med jämställdhet som en naturlig del av sin verksamhet. En stor del av föreningens verksamhet kretsar även kring festivalen som Queens of Kalmar anordnar i samband med internationella kvinnodagen 8 mars. Under festivalen samlas privatpersoner, ideella föreningar och representanter från både offentlig och privat sektor för att få nya perspektiv, utbyta erfarenheter och utöka sin kunskap om jämställdhet. Festivalen och Queens of Kalmars arbete i stort syftar till att öka kunskapen kring ojämställda livsvillkor och hur dessa kan förändras. 

För sitt arbete har Queens of Kalmar vunnit Kalmar kommuns jämställdhetspris och Kalmar Energis Omtankepris.

Här kan du läsa mer om Queens of Kalmar på deras hemsida och deras Facebooksida.