Viktiga processer i EU just nu

Just nu förhandlas två viktiga EU-direktiv

Det finns två direktiv kopplade till frågan om prostitution som förhandlas i EU just nu under 2023: The Anti Trafficking Directive och Directive on Combatting Violence Against Women And Domestic violence

The Anti Trafficking Directive

Förslaget för detta direktiv syftar till att stärka reglerna som förebygger och bekämpar trafficking av människor. De uppdaterade reglerna syftar till att ge kraftfullare verktyg för polis och rättsliga myndigheter att utreda och åtala nya former av exploatering. Det handlar om möjligheter att införa sanktioner mot företag för trafficking-brott (inte bara mot individer) men också om att förbättra processer för tidig identifiering och stöd till offer i medlemsstaterna. Förslagen för nya regler innefattar bland annat även omfattningen av trafficking-brott som begåtts på internet, samt tvångsäktenskap och illegal adoption som del av den exploatering som direktivet omfattar.

Directive on Combatting Violence Against Women And Domestic Violence

Förslaget för detta direktiv syftar till att mer effektivt bekämpa våldet mot kvinnor och våld i hemmet i hela EU. Detta görs genom att föreslå åtgärder inom följande områden:

  • the criminalisation of and sanctions for relevant offences
  • protection of victims and access to justice
  • victim support
  • prevention
  • coordination and cooperation

Förslaget för direktivet syftar också till att göra nuvarande EU-rättsliga instrument relevanta och effektiva för att bekämpa våldet mot kvinnor och våld i hemmet, samt anpassa EU-rätten till förankrade internationella standarder. En viktig referenspunkt för direktivet är Istanbulkonventionen.

 

Läs mer om kampanjen EUquality Model Now