Sveriges Kvinnoorganisationer SKL

WEBBINARIER

Här kan du titta på webbinarier och inspelningar från events i efterhand.

 

Afterwork och politisk debatt med Lön hela dagen

I 10 år har kvinnoorganisationer, politiska kvinnoförbund och fackliga organisationer genom nätverket Lön hela dagen satt press på regering och arbetsgivare. Den 3 maj 2022 bjöd vi in till lönepolitisk afterwork för att fira de framsteg som gjorts och mana till fortsatt handling. Hur lång tid ska kvinnor behöva vänta på att få #lönheladagen?

Medverkande: Lena Johansson, statistikexpert Lönelotsarna, Therese Svanström, ordförande TCO, Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef Almega, Anna Johansson (S), ordförande arbetsmarknadsutskottet, Maria Stockhaus (M) suppleant arbetsmarknadsutskottet, Gulan Avci (L), jämställdhetspolitisk talesperson, Ciczie Weidby (V), ledamot arbetsmarknadsutskottet, värd: Ida Östensson, ordförande Make Equal

Sveriges Kvinnoorganisationers CSW-seminarium 2022

Tisdagen den 22 mars 2022 höll Sveriges Kvinnoorganisationer i samarbete med Svenska Kvinnors Vänsterförbund ett parallellt event i samband med CSW (Commission on the Status of Women). Seminariet handlade om kvinnors utsatthet för trafficking och sexuell exploatering i efterföljderna av naturkatastrofer och klimatförändringar.

Medverkande:
Meghan Donevan, forskningsledare, Talita och styrelsemedlem, Another Development Foundation
Dalia Leinarté, professor, VMU Lithuania och medlem i CEDAW-kommittén
Paromita Chowdhury, operativ chef, South Kolkata Hamari Muskan
Moderator:
Malpuri Groth, kanslichef, Sveriges Kvinnoorganisationer

 

 

Stockholms stads CSW-seminarium 2022

Torsdagen den 17 mars 2022 höll Stockholms stad i samarbete med Sveriges Kvinnoorganisationer ett parallellt event i samband med CSW (Commission on the Status of Women). CSW år 2022 har huvudfokus på jämställdhet i klimatarbetet och i efterföljden av naturkatastrofer. Stockholms stad har därför i sitt seminarium valt att fokusera på stadens arbete för att uppnå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, som inkluderar mål både gällande miljömässig hållbarhet och jämställdhet.

Medverkande:
Katarina Luhr, miljö- och klimatborgarråd Stockholms stad
Gustav Fridolin, ordförande för Stockholms stads Agenda 2030-råd, folkhögskolelärare, tidigare utbildningsminister Miljöpartiet
Helena Klintström, ledamot i Stockholms stads Agenda 2030-råd, ansvarig för hållbar stadsutveckling på WSP
Gertrud Åström, ledamot i Stockholms stads Agenda 2030-råd, jämställdhetsexpert
Moderator:
Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnoorganisationer

 

 

Lokalpolitisk jämställdhetsdebatt 8 mars 2022

På internationella kvinnodagen 2022 anordnade Sveriges Kvinnoorganisationer tillsammans med Hand in hand for women, Daisy och Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta en lokalpolitisk jämställdhetsdebatt med fokus på utrikesfödda kvinnors rättigheter. Debatten ägde rum på Rinkeby bibliotek och var en del av initiativet Kvinnor krokar arm som verkar för ett samhälle fritt från våld mot kvinnor.

Varför mår unga kvinnor och flickor så dåligt?

Välkommen till detta webbinarium anordnat av Sveriges Kvinnoorganisationer tillsammans med vår medlemsorganisation Kvinnlig Prioritet där vi diskuterar sociala mediers påverkan på unga kvinnors och flickors psykiska hälsa och kroppsuppfattning. Webbinariet arrangerades den 26 november 2021.
Medverkande:
Maral Jolstedt, Utredare/projektledare Patientsäkerhet/Psykisk ohälsa, Socialstyrelsen
Martin Persson, professor i hälsovetenskap, Högskolan Kristianstad
Lisbet Knudsen, Chef för stödverksamheten, Tjejzonen
Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnoorganisationer

 

 

Varför det viktigt med en kvinna som statsminister?

Välkommen till ett digitalt seminarium om kvinnors makt och inflytande, arrangerat av Sveriges Kvinnoorganisationer, Unizon, Fredrika Bremer-förbundet och Svenska Kvinnors Vänsterförbund. Seminariet arrangerades den 1 november 2021.

Medverkande:
Åsa Regnér, vice chef, UN Women
Frida Stranne, statsvetare, forskare och lektor vid Högskolan i Halmstad
Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnoorganisationer
Vesna Prekopic, journalist, förläggare och debattör
Moderator: Olga Persson, förbundsordförande, Unizon

 

 

Hur stoppar vi den reproduktiva handeln med kvinnor och barn?

Den 22 juni bjöd Sveriges Kvinnoorganisationer tillsammans med S-Kvinnor och Centerkvinnorna in till ett webbinarium om hur Sverige kan verka för ett förbud mot surrogatmödraskap.

Medverkande:
Sheela Saravanan, professor vid Centre for Women’s Studies, School of Social Sciences, University of Hyderabad, Indien
Liliana Forero, Iniciativa Pro Equalidad, Colombia
Taina Bien-Aime, Executive Director, Coalition Against Trafficking in Women, USA
Anna Skarhed, jurist och fd Justitiekansler
Elin Gustafsson, styrelseledamot, S-Kvinnor
Sofia Jarl, ordförande Centerkvinnorna
Moderator: Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnoorganisationer

KVinnorörelsens utfrågning av pensionsgruppen

Ska vi behöva vänta 150 år på jämställda pensioner? Vi ställer pensionsgruppens ledamöter mot väggen.

Medverkande:
Maria Oskarson, professor statsvetenskap, Göteborgs universitet
Monica Zettervall, pensionsexpert, Pensionsmyndigheten
Ardalan Shekarabi, socialförsäkringsminister och ordförande pensionsgruppen (S)
Hans Eklind, ledamot, pensionsgruppen (KD)
Maria Malmer Stenergard, ledamot, pensionsgruppen (M)
Martina Johansson, ledamot, pensionsgruppen (C )
Mats Berglund, ledamot, pensionsgruppen (MP)
Morderator: Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnoorganisationer

Kvinnor i Sverige 2021

En djupdykning i några av Kvinnokommissionens områden och hur Sverige lever upp till dem.

Medverkande:
Märta Stenevi, jämställdhetsminister (Mp)
Agneta Stark, docent företagsekonomi
Åsa Gunnarsson, professor rättsvetenskap
Gunnel Hensing, professor socialmedicin
Lena Svenaeus, doktor rättssociologi och fd JämO
Olga Persson, ordförande Unizon
Moderator: Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnoorganisationer

Vem äger marken du går på?

På internationella kvinnodagen 2021 gav tankesmedjan Ownershift ut sin tredje årliga rapport av ägande i Sverige utifrån kön.  Kartläggningen visar hur stor andel av Sveriges privatägda fastigheter som ägs av kvinnor respektive män. Den innehåller även en rankning av Sveriges kommuner utifrån hur jämställt deras markägande och husägande är. 

Medverkande:
Emma Heikensten, forskningsledare, Ownershift
Linda Waxin, grundare Ownershift
Lise Bergh, ordförande, Kommissionen för jämställda livsinkomster
Ola Möller, riksdagsledamot, Socialdemokraterna
Annika Hirvonen Falk, riksdagsledamot, Miljöpartiet
Josefin Malmqvist, ordförande, Moderata kvinnor
Sofia Jarl, orförande, Centerkvinnorna

Framtidens sex- och samlevnadsundervisning

Webbinarium 21 oktober 2020 i samband med lanseringen av sexochrelationer.se, ett metodmaterial i sex och samlevnad för elever i åk 6-9.

Medverkande:
Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning (S)
Noria Manouchi, riksdagsledamot (M)
Katarina Svensson Flood, barnmorska
Stefanie Luthman, Skolinspektionen
Ida Karseland, Sexualkunskapen Ni Aldrig Fick, SNAF
Samtalsledare: Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnoorganisationer

Honey, jag vill skiljas

Hemarbete, isolering och lågkonjunktur kan slita på kärleken. Under Coronapandemin har antalet skilsmässor ökat. När alla papper har skrivits på har kvinnor ofta förlorat mer än män, till exempel får män behålla bostaden i 70 procent av alla skilsmässor. För äldre kvinnor med låg pension är skilsmässan en biljett till fattigdom och för kvinnor som utsatts för våld är skilsmässoprocessen särskilt svår. Varför kommer kvinnor fortfarande ut sämre ur skilsmässor? Och hur kan deras position stärkas? Välkommen till Sveriges Kvinnoorganisationers och Fredrika Bremer-förbundets webbinarium om jämställd familjerätt.
Medverkande:
Jenny Westerstrand, ordförande, Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige, Roks
Linnea Sveds, advokat, Advokatbyrå Barbro Sjöqvist & Rebecca Lagh
Helena Bouveng, riksdagsledamot, Moderaterna
Susanne Hydén, författare till boken ”Det som ingen ser”
Susanne Eliasson, privatekonomisk analytiker, SEB
Moderator: Camilla Wagner, ordförande, Fredrika Bremer-förbundet

How do we stop the reproductive trade in women and children?

On June 16 2020, The Swedish Women’s Lobby together with The Federation of Social Democratic Women, The Women’s Federation of Centre Party and The Swedish Medical Women’s Association organized a webinar on surrogacy motherhood and how we can work for a ban on all forms of trade in children and women. 

The first part of the webinar is in English and the last part is in Swedish.

Speakers:
Maria Dmytriyeva, Democracy Development Center, Ukraine
Sheela Saravanan, Professor, Centre for Women’s Studies, School of Social Sciences, University of Hyderabad, author of the book A Transnational Feminist View of Surrogacy Biomarkets in India
Carina Ohlsson, President, The Federation of Social Democratic Women in Sweden
Helena Vilhelmsson, Vice President, The Women’s Federation of the Centre Party
Clara Berglund, Secretary General, Swedish Women’s Lobby (moderator)

Filmsamtal: For Somebody Else

Efter biografen Zitas visning av filmen For Somebody else anordnade Sveriges Kvinnoorganisationer ett filmsamtal på engelska.

Medverkande:
Sven Blume, filmregissör
Kajsa Ekis Ekman, journalist och författare till boken Varat och varan : prostitution, surrogatmödraskap och den delade människan
Melissa Farley, forskare och psykolog

Kvinnorna som klev ut i kylan: Webbinarium och eftersnack

Webbinarium från Forum Jämställdhet 2021.

Efter 100 år av rösträtt har Sverige fortfarande inte haft en kvinna som statsminister. 90 procent av börsbolagens verkställande direktörer är män. För att leva upp till de globala målens åtaganden om inkluderande tillväxt och politisk jämlikhet måste makten omfördelas. I detta samtal möts fyra kvinnor som kom hela vägen till toppen, men som tvingades lämna sina uppdrag. Varför granskas kvinnor som är ledare hårdare? Hur kan organisationer som går igenom kriser bli bättre på att sluta upp bakom kvinnors ledarskap?

Medverkande:
Mona Sahlin, tidigare partiledare, Socialdemokraterna
Anna Kinberg Batra, tidigare partiledare, Moderaterna
Ebba Lindsö, entreprenör, tidigare vd, Svenskt Näringsliv
Ann-Marie Begler, tidigare generaldirektör, Försäkringskassan
Moderator: Amanda Lundeteg, vd, AllBright

Eftersnack med Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnoorganisationer och Jenny Madestam, statsvetare.

Se fler webbinarier från Forum Jämställdhet här.