Winnet: Seminarium inför EU-valet

Datum 13 maj 2024 - 13 maj 2024

Tid 9:30 - 12:15

Plats Europa huset, Stockholm / Digitalt

Address Regeringsgatan 65, Stockholm / Digitalt

Vad gör svenska europaparlamentariker för öka den ekonomisk jämställdheten?

Den 13 maj bjuder Winnet Sverige in till seminarium med fokus på hur jämställdhet kan främjas inom EU:s näringslivs- och arbetsmarknadspolitik.

Jämställdhetsintegrering är den strategi som Sverige, EU och många andra länder valt för att uppnå jämställdhet, inklusive kvinnors ekonomiska egenmakt. Med avstamp i jämställdhetsintegrering och jämställdhetsarbete inom EU kommer bland annat följande frågor att behandlas under dagen:

  • Hur säkerställs att strategin efterlevs i EU:s politik och arbete för att främja företagande så att kvinnors innovationer och företag får stöd på samma villkor som mäns företag och innovationer?
  • Kommer svenska europaparlamentariker verka för att EU ska ta fram en ny, ambitiös jämställdhetsstrategi som innebär steg framåt på arbetsmarknads- och näringslivsområdet?
  • Vad görs för att ett kvinno- och jämställdhetsperspektiv ska integreras i EU:s landsbygdsutveckling och omställning till ett grönt, hållbart och högteknologiskt samhälle?
  • Hur säkerställs att EU:s strukturfonder och forskningsprogram fördelas på ett rättvist sätt och går till aktiviteter som ökar jämställdheten?

PROGRAM

09.30: Registrering, kaffe, te och frukostfralla för deltagare på plats.

10.00: Annika Wäppling Korzinek, chef för EU-kommissionens representation i Sverige, hälsar välkommen

10.10: Inledning från Britt-Marie S Torstensson, ordförande Winnet Sverige

10.15: Key note-föreläsning: Genusbias i offentlig finansiering av entreprenörskap och innovation, Malin Malmström, professor Entreprenörskap och innovation, Luleå Tekniska Universitet

10.35: Key note-föreläsning: Kvinnors arbetsmarknad – jämställdhet för en hållbar omställning, Gertrud Åström, fil. dr h.c. och tidigare jämställdhetspolitisk utredare

10.55: Panelsamtal om jämställdhetsintegrering i EU – vad görs och vad kan göras bättre: Johan Magnusson, gruppchef och samordnare för makroregionala strategier I EU kommissionen, Gertrud Åström, fil. dr h.c. och tidigare jämställdhetspolitisk utredare I Yoomi Renström, ledamot i EU:s regionkommitté och kommunstyrelsens ordförande Ovanåker (S) I Britt-Marie S Torstensson, ordförande Winnet Sverige

11.15: Utfrågning av kandidater i EU-valet: Anu Majkvist, EP-kandidat, Centerpartiet I Lotta Johnsson Fornarve EP-kandidat, Vänsterpartiet I Xx, EP-kandidat, Liberalerna (tbc) I Carina Ohlsson, EP, Socialdemokraterna

12.05: Sammanfattning och avslutning med Britt-Marie S Torstensson,

 

Moderator för dagen är Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnoorganisationer

Anmäl dig senast 10 maj till info@winnetsverige.se Obs! Ange om du deltar på plats eller digitalt. Seminariet livesänds via Winnet Sveriges Facebook.

Varmt Välkomna!