Idag är det FN:s Internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor. I samband med detta ställer vår medlemsorganisation Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS) fyra krav på regeringen med åtgärder som krävs för att motverka mäns våld mot kvinnor.

Varje år dödas cirka 17 kvinnor i Sverige av en man som de har eller har haft en nära relation till, enligt Brottsförebyggande rådet, Brå. Brå beräknar också att uppemot 100 kvinnor våldtas varje dag i Sverige. Dessutom blev nio procent av tjejer mellan 16 till 24 år utsatta för sexuella övergrepp under 2015. Detta är några av de siffror som ROKS presenterar i sitt pressmeddelande med krav på den feministiska regeringen att göra skäl för sitt namn och ta mäns våld mot kvinnor på största allvar. Följande fyra krav ställs på regeringen:

– Attitydförändringar hos domstolsväsendet. Domstolarna måste på djupet förstå problematiken om mäns våld mot kvinnor och ha specialistkunskaper om ämnet. En attitydförändring skulle stärka kvinnors och tjejers tilltro till rättsväsendet och lagarna och göra att fler vågade lämna våldsamma män och killar.

– Nationella och lokala handlingsplaner så att alla utsatta kvinnor och tjejer får rätt hjälp, oavsett vilken stad de bor i.

– Långsiktig ekonomisk satsning på kvinno- och tjejjourer. Roks kvinnojourer och tjejjourer erbjuder dagligen stöd och hjälp till de kvinnor, tjejer och barn som på ett eller annat sätt vågat ta steget att ta sig ur ett destruktivt förhållande. Utan kvinno- och tjejjourerna kommer inte jämställdhetsarbetet i Sverige att fortsätta att utvecklas.

– Begränsa distributionen av pornografi. Porren visar bilder av gruppvåldtäkter, grova sexuella övergrepp och förnedring av kvinnor och tjejer – den totala motsatsen till universella värderingar och ideal om jämställdhet, jämlikhet och alla människors lika värde. I England har man t ex infört ett ”opt in/opt out”-system i samarbete med internetleverantörerna, där man aktivt måste välja att ta bort filter för att kunna titta på porr.

Läs mer och ta del av hela pressmeddelandet här.