Tack till alla som demonstrerade med oss på internationella kvinnodagen

På internationella kvinnodagen, den 8 mars, samlades hundratals människor på Sergels torg i Stockholm för att protestera mot backlashen mot jämställdhetsarbetet. Vi tänker inte stillatigande se på när kvinnors rättigheter rullas tillbaka runt om i Sverige. Tack till alla er som kom! 

Kvinnor tjänar 10 procent mindre än män, får 31 procent lägre pensioner, inkomstgapet mellan könen är 23 procent och nästan dubbelt så många kvinnor som män är sjukskrivna. Mer än hälften (55 procent) av alla kvinnor har utsatts för våld av en man och under 2021 levde 240 000 kvinnor och flickor i Sverige under utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck. 12-åriga flickors psykiska ohälsa har på ett år ökat med nästan 80 procent. Krig, konflikt och klimatförändringar har störst inverkan på kvinnors och flickors liv men män har fortfarande makten över politiken. Runt om i världen, inte minst i Iran, ser vi hur kvinnorättsaktivister kämpar med sina liv som insats.

Det är dags för svenska beslutsfattare att agera för att Sverige ska leva upp till FNs kvinnokonvention. Vi samlas på internationella kvinnodagen för att höja våra röster, tillsammans kräver vi att Sverige ska:

  • Minska löne- och andra inkomstskillnader mellan kvinnor och män. Alla kvinnor ska ha en inkomst som går att leva på!
  • Förbättra villkoren i kvinnodominerade välfärdsyrken, öronmärk arbetsmarknadsinsatser och företagsstöd till kvinnor!
  • Bättre och mer tillgänglig förlossningsvård i hela landet, mer jämställda ersättningssystem i vården och mer forskning på kvinnohälsa!
  • Höj anslaget till kvinnors och flickors organisering i Sverige och inom biståndet!
  • Stoppa straffriheten för mäns våld mot kvinnor och flickor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck samt förbjud pornografi och surrogatmoderskap!
  • Säkerställ ett tryggt mottagande för kvinnor och flickor på flykt!
  • Stoppa objektifieringen och sexuliaseringen i reklam och på sociala medier och stärk unga kvinnors psykiska hälsa!

Titta på rapporteringen om manifestationen i TV4 här!