Sveriges Kvinnoorganisationer SKL

KANSLIET

Clara Berglund

Generalsekreterare

clara.berglund@sverigeskvinnoorganisationer.se

070-756 77 91

Malpuri Groth

Kanslichef

malpuri.groth@sverigeskvinnoorganisationer.se

070-458 44 86

Beatrice Nordling

Sakkunnig ekonomi

beatrice.nordling@sverigeskvinnoorganisationer.se

073-032 60 37

Jenny Andersson

Sakkunnig arbetsmarknad

jenny.andersson@sverigeskvinnoorganisationer.se

070-578 27 66

Nathalia Guaje

Sakkunnig utbildning, projektledare

nathalia.guaje@sverigeskvinnoorganisationer.se

076-234 47 46

Hanne Samuelsson

Koordinator Forum Jämställdhet

hanne.samuelsson@sverigeskvinnoorganisationer.se

0738-01 51 18

Fanny Cavalli

Konferensansvarig Forum Jämställdhet

fanny.cavalli@sverigeskvinnoorganisationer.se

073-704 50 07

Helena Brors

Research och administration

helena.brors@sverigeskvinnoorganisationer.se

Stephanie Thögersen

Programansvarig och sakkunnig mäns våld mot kvinnor (tjänstledig)

stephanie.thogersen@sverigeskvinnoorganisationer.se

073-555 08 30