Sveriges Kvinnoorganisationer SKL

KANSLIET

Clara Berglund

Generalsekreterare

clara.berglund@sverigeskvinnoorganisationer.se

070-756 77 91

Övergripande press- och kommunikationsansvar. Ordförande Forum Jämställdhet AB. Sakkunnig pensioner, arbetsmiljö och jämställdhetsintegrering.

Malpuri Groth

Vice generalsekreterare

malpuri.groth@sverigeskvinnoorganisationer.se

070-458 44 86

Sakkunnig jämställd hälsa, utrikes födda kvinnors arbetsmarknadsetablering och organisationens internationella samarbeten och åtaganden.  VD för Forum Jämställdhet. Ansvarar för ekonomi och finansiering.

Beatrice Nordling

Chefsekonom

beatrice.nordling@sverigeskvinnoorganisationer.se

073-032 60 37

Sakkunnig  jämställdhetsbudgetering, skattefrågor, jämställda löner, jämställd upphandling, kvinnors företagande och AI.   

Nathalia Guaje

Sakkunnig sexuell och reproduktiva rättigheter och hälsa
Sakkunnig utbildning
Projektledare "E(U)qualityModelNow"

nathalia.guaje@sverigeskvinnoorganisationer.se

076-234 47 46

Projektledare E(U)qualityModelNow – för ett EU fritt från prostitution. Sakkunnig SRHR, porr, prostitution och surrogat samt utbildningsfrågor.  

Astrid Carsbring

Sakkunnig kvinnofrid
Projektledare “Jämställdhet - ett hantverk”

astrid.carsbring@sverigeskvinnoorganisationer.se

076-006 71 55

Projektledare för Jämställdhet – ett hantverk – för en jämställd hantverksbransch. Sakkunnig kvinnofrid.  

Mira Palme

Projektledare “Kvinnorörelsens integrationsnätverk”

mira.palme@sverigeskvinnoorganisationer.se

Projektledare för verksamhet med syfte att stärka utrikes födda kvinnors organisering, hälsa, samhälls- och arbetsmarknadsetablering.  

Helena Brors

Research

helena.brors@sverigeskvinnoorganisationer.se

Research och omvärldsbevakning.

Hanne Samuelsson

Organisationssekreterare
Talarkoordinator – Forum Jämställdhet

hanne.samuelsson@sverigeskvinnoorganisationer.se

076- 032 02 59

Medlemsansvarig. Kansli och administration. Talarhanteringen för Forum Jämställdhet.  

Fanny Cavalli

Konferensansvarig – Forum Jämställdhet

fanny.cavalli@sverigeskvinnoorganisationer.se

073-704 50 07

Projektledare Forum Jämställdhet.

Lisa Palm

Kommunikation och samarbeten – Forum Jämställdhet

lisa.palm@sverigeskvinnoorganisationer.se

 Kommunikation, press och samarbeten Forum Jämställdhet. Projektledare Svenska Jämställdhetspriset 

Emma Larsson

Deltagarkoordinator – Forum Jämställdhet

emma.larsson@sverigeskvinnoorganisationer.se

Koordinator Forum Jämställdhets deltagare och ekonomihantering.