Sveriges Kvinnoorganisationer SKL

Vårt arbete

Sveriges Kvinnoorganisationer verkar vi för kvinnors och flickors frigörelse, fulla mänskliga rättigheter och ett jämställt samhälle. Vår verksamhet vilar på feministisk grund och utgår från kvinnokonventionen och Sveriges jämställdhetspolitiska mål.

Varje år granskar vi statens budget ur ett jämställdhetsperspektiv. Vi är sammankallande för nätverket Lön hela dagen och uppropet Pension hela året. Vi driver också initiativet Reklamera mot könsdiskriminerande reklam. Vi har en abolisionistisk hållning till alla former av handel med kvinnors kroppar, vilket innebär att vi vill avskaffa prostitution och surrogatmoderskap.

Vårt bolag Forum Jämställdhet arrangerar varje år Sveriges största jämställdhetskonferens med samma namn. Bolaget erbjuder också konsulttjänster som utbildningar, analyser och rådgivning inom jämställdhet.

Läs mer om vårt arbete i olika frågor via länkarna nedan!