Sveriges Kvinnoorganisationer Sveriges Kvinnoorganisationer

Susannah Sjöberg, ordförande

Susannah Sjöberg är ordförande för Sveriges Kvinnoorganisationer sen årsmötet 2022. Hon nominerades till posten av KvinnorKan.

Susannah är statsvetare och har flerårig erfarenhet av att arbeta med lednings- och styrningsfrågor inom kommunal sektor. Hon har arbetat med våldsprevention samt jämställdhetsintegrering, senast i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning där hon var kvalitetsansvarig samt tillförordnad stabschef. Idag arbetar hon som handläggare på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

E-post: susannah.sjoberg@sverigeskvinnoorganisationer.se

Hanna Carlsson, vice ordförande

Hanna Carlsson är vice ordförande för Sveriges Kvinnoorganisationer sen årsmötet 2024. Hon nominerades till posten av Women’s Rights Watch.

Hanna är utbildad hälsoekonom och har engagerat sig i kvinnorörelsen i flera år. Hon är väl insatt i flera viktiga frågor som rör kvinnors rättigheter. Hanna har tidigare arbetat som organisationssekreterare på Sveriges Kvinnoorganisationer och koordinator vid Forum Jämställdhet. Idag arbetar Hanna som Demand Planner på AstraZeneca.

I styrelsen sitter även

  • Ann-Sofie Lagercrantz, styrelseledamot, nominerad av Östersjöfred
  • Ewa Johansson, kassör, nominerad av Svenska riksföreningen av Delta Kappa Gamma, DKG
  • Hanna Stenström, styrelseledamot, nominerad av Kvinnor i Svenska kyrkan
  • Katja Åsbäck von Meyburg, styrelseledamot, nominerad av Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige, ROKS
  • Malin Malmström, styrelseledamot, nominerad av Winnet Sverige
  • Stephanie Thögersen, styrelseledamot, nominerad av Svenska kvinnors vänsterförbund & Varken hora eller kuvad
  • Tanja Olsson-Blandy, styrelseledamot, nominerad av Östersjöfred