Sveriges Kvinnoorganisationer SKL

Susannah Sjöberg, ordförande

susannah.sjoberg@sverigeskvinnoorganisationer.se

Susannah Sjöberg är ordförande för Sveriges Kvinnoorganisationer sen årsmötet 2022. Hon nominerades till posten av KvinnorKan.

Susannah är statsvetare och har flerårig erfarenhet av att arbeta med lednings- och styrningsfrågor inom kommunal sektor. Hon har arbetat med våldsprevention samt jämställdhetsintegrering, senast i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning där hon var kvalitetsansvarig samt tillförordnad stabschef. Idag arbetar hon som handläggare på Sveriges Kommuner och Regioner.

Margareta Rehn, vice ordförande

Margareta Rehn valdes till vice ordförande på årsmötet 2022 och är nominerad till styrelsen av Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor, KSAN.

Margareta är legitimerad barnmorska och sjuksköterska och har genom sitt arbete särskilt intresserat sig för kvinnors hälsa och vård kopplat till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Margareta arbetar idag som handläggare på Barnmorskeförbundets kansli och är även chefredaktör för deras tidskrift Jordemodern.

I styrelsen sitter även

Ann-Sofie Lagercrantz, nominerad av Östersjöfred
Gita Rajan, styrelseledamot, nominerad av Kvinnliga läkares förening, KLF
Hanna Stenström, styrelseledamot, nominerad av Kvinnor i Svenska kyrkan
Louise Elemalm, styrelseledamot, nominerad av BPW Sweden, Business & Professional Women
Maja Ahrman, styrelseledamot, nominerad av Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige, ROKS
Malin Malmström, styrelseledamot, nominerad av Winnet Sverige
Marianne Eriksson, styrelseledamot, nominerad av Tantpatrullen
Marie Unander-Scharin, kassör, nominerad av Unizon
Tanja Olsson-Blandy, nominerad av Östersjöfred