Sveriges Kvinnoorganisationer SKL

Susannah Sjöberg, ordförande

Susannah Sjöberg är ordförande för Sveriges Kvinnoorganisationer sen årsmötet 2022. Hon nominerades till posten av KvinnorKan.

Susannah är statsvetare och har flerårig erfarenhet av att arbeta med lednings- och styrningsfrågor inom kommunal sektor. Hon har arbetat med våldsprevention samt jämställdhetsintegrering, senast i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning där hon var kvalitetsansvarig samt tillförordnad stabschef. Idag arbetar hon som handläggare på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

E-post: susannah.sjoberg@sverigeskvinnoorganisationer.se

Ann-sofie Lagercrantz, vice ordförande

Ann-Sofie Lagercrantz valdes till vice ordförande på årsmötet 2023 och är nominerad till styrelsen av Östersjöfred.

Ann-Sofie arbetar som strateg inom social hållbarhet och har bred erfarenhet från offentlig sektor där hon varit verksam i över 30 år. Hon drivs av ett starkt samhällsengagemang, inte minst i jämställdhetsfrågor och har medverkat i flertalet internationella jämställdhetsprojekt i Norden, Europa och Afrika.

I styrelsen sitter även

  • Gita Rajan, styrelseledamot, nominerad av Kvinnliga läkares förening, KLF
  • Hanna Carlsson, kassör, nominerad av Women’s rights watch, WRW
  • Hanna Stenström, styrelseledamot, nominerad av Kvinnor i Svenska kyrkan
  • Louise Elemalm, styrelseledamot, nominerad av BPW Sweden, Business & Professional Women
  • Maja Ahrman, styrelseledamot, nominerad av Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige, ROKS
  • Malin Malmström, styrelseledamot, nominerad av Winnet Sverige
  • Stephanie Thögersen, styrelseledamot, nominerad av Svenska kvinnors vänsterförbund & Varken hora eller kuvad
  • Tanja Olsson-Blandy, styrelseledamot, nominerad av Östersjöfred