Är vår demokrati i fara? Seminarium med Stockholms FN-förening

Datum 15 sep 2021

Tid 18:00 - 19:30

Den svenska demokratin firar 100 år 2021, sedan allmän och lika rösträtt infördes för kvinnor och män i Sverige. En långdragen kamp, speciellt bland kvinnor för rösträtt, föregick riksdagsbeslutet 1919. Stockholms FN-förening bjuder in till ett digitalt seminarium med Stellan Gärde från Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen. Där kommer det att diskuteras hur stabila och etablerade demokratier i Europa har börjat begränsa demokratiska rättigheter och andra mänskliga rättigheter. Det finns strömningar av politisk populism också i Sverige. Är du intresserad av att delta i seminariet? Registrera dig här.