EUSBSR Forum för jämställd tillväxt 3.0 bjuder in till onlineworkshop

Datum 17 nov 2021

Tid 10:00 - 12:30

EUSBSR Forum för jämställd tillväxt 3.0 är ett projekt startad av Winnet Sverige med projektstöd från Svenska Institutet. Syftet med projektet är att etablera ett EU-Östersjö Forum för Jämställdhet och tillväxt 3.0 inom Östersjöstrategin. Målet är att försäkra jämställdhetsintegrering, att jämställdhet mellan kvinnor och män säkerställs i alla modeller och metoder som används för innovation, entreprenörskap och tillväxt.

Arrangör av onlineseminariet är Britt-Marie S. Torstensson, samordnare, EUSBSR Forum för jämställdhet och tillväxt 3.0, ett av Svenska Institutets stödprojekt
Esa Kokkonen, direktör / Baltiska institutet Finland / EUSBSR Policy Area Innovation

Evenemanget syftar till att lyfta fram utmaningar och möjligheter att säkerställa jämställdhet i stödsystemet för innovation och entreprenörskap på alla nivåer i samhället. Att främja jämställdhetsarbete och perspektiv inom EUSBSR Policy Area Innovation, och presentera framgångsrika metoder och verktyg för det.

Registrering till evenemanget sker här senast dagen innan den 16 november. Se hela programmet här.

Vid frågor kontakta Britt-Marie S. Torstensson: britt-marie.torstensson@winnetsverige.se