Evenemang vid COP26 i Glasgow med Nordiska Ministerrådet och Planmiljö

Datum 09 nov 2021

Tid 19:00 - 20:00

Nordiska Ministerrådet och Planmiljö bjuder in till ett event vid COP26 i Glasgow den 9 november där de kommer att presentera och diskutera resultaten av en studie som de gjort av den könade påverkan av förmildrande lagstiftning (mitigation policies) som finns i de nordiska länderna. Rapporten kommer att presenteras av parterna i ett TED-talk inspirerat format. Det kommer att diskuteras hur dessa policys och lagar påverkar kön i en nordisk kontext. De kommer att ge insikt i vilka effekter som en könssegregerad arbetsmarknad får, i löneskillnader och i de könade mönsterna av konsumtion. Publiken kommer att bjudas in till att medverka i en diskussion om de globala utmaningarna och den gender mainstreaming som finns i klimatlagstiftning och policys.

Läs mer om eventet HÄR. Där finns också en länk där ni kan se hela eventet online.

Tiden är i Sverige. I Glasgow gäller kl 18-19.