Fem bidrag i final till Svenska Jämställdhetspriset 2022

Fem starka finalister är kvar i kampen om Svenska Jämställdhetspriset. Bland de fem kandidaterna till priset finns en myndighet, ett universitet, en kommun, ett företag och en idrottsförening. Vem som vinner avgörs den 8 februari på Forum Jämställdhet.

– Vi är stolta och glada över att presentera fem starka finalister till Svenska Jämställdhetspriset 2022 vars ordinarie verksamhet på olika sätt främjar ett mer jämställt samhälle där kvinnor och män har samma möjligheter och förutsättningar. Vi hoppas att deras metoder och tillvägagångssätt kan inspirera fler organisationer att växla upp och satsa på sitt jämställdhetsarbete, säger Clara Berglund, ordförande för Forum Jämställdhet.

Finalisterna till Svenska Jämställdhetspriset 2022 är:

Arbetsförmedlingen som med sitt fokus på våld som en dold orsak till många kvinnors arbetslöshet utvecklat nya rutiner för att stötta våldsutsatta kvinnor på ett tryggt sätt vilket är ett framgångsrikt exempel på hållbart och innovativt arbete med jämställdhetsintegrering.

Danske Bank som har utformat och anpassat sin rådgivning för att öka kvinnors finansiella självförtroende. Genom sitt långsiktiga jämställdhetsarbete bidrar de till en jämställd vardagsekonomi.

Eskilstuna United DFF som genom att konsekvent lyfta jämställdhetskrav hjälpt sina företagspartners, supporters och medlemmar att ta ställning för jämställdhet och som genom sin verksamhet arbetar för att motverka underfinansieringen av damfotbollen.

KTH, Kungliga Tekniska Högskolan som ökat lärosätets medvetenhet om jämställdhet och dess påverkan på teknikanvändning i samhället genom sin undervisning, forskning och bland medarbetare vilket på lång sikt bidrar till en mer jämställd teknikbransch.

Uppsala kommun som i sin ordinarie verksamhet har säkrat att jämställdhetsperspektivet genomsyrar styrning och ledning så väl som hela verksamheten. De bedriver ett framgångsrikt arbete med utmaningar som finns i samhället på jämställdhetsområdet.

Vad är Svenska Jämställdhetspriset?
Svenska Jämställdhetspriset är en nationell utmärkelse som årligen delas ut till en organisation som bidragit till ett mer jämställt samhälle. Prisutdelningen sker under Sveriges största jämställdhetskonferens Forum Jämställdhet. Vinnare av Svenska Jämställdhetspriset 2021 var Yalla Trappan.

Hur har processen gått till?
Vem som helst kan nominera organisationer vars jämställdhetsarbete förtjänar att uppmärksammas. Forum Jämställdhet ansvarar för bedömningen av nomineringarna i flera steg. Varje bidrag bedöms utifrån ett antal kriterier och meriter, så som effekt, långsiktighet och grad av nytänkande. Den slutgiltiga vinnaren utses av en extern jury.

I juryn ingår Susannah Sjöberg, vice ordförande Sveriges Kvinnoorganisationer, Anna Serner, f.d. vd Svenska Filminstitutet, Clara Berglund, ordförande Forum Jämställdhet, Deqa Abukar, grundare BLING Startup, Mikael Ribbenvik, generaldirektör Migrationsverket, Shahab Ahmadian, ordförande MÄN och Staffan Isling, vd Sveriges Kommuner och Regioner.

Vinnaren presenteras på konferensen Forum Jämställdhet den 8-9 februari 2022.