FQ, Forum – Kvinnor och Funktionshinder: Kris, kvinna och funkis – hur ska vi tänka?

Datum 02 dec 2023 - 02 dec 2023

Tid 14:00 - 16:00

Vi lever i en tid då kriserna tycks avlösa varandra. Kvinnor i allmänhet är mer utsatta än män när det blir kris.  Som kvinna med normbrytande funktionalitet är utsattheten ännu större. Hur kan man tänka och förbereda sig? På den här medlemsträffen får du chansen att lyfta dina frågor och få tips och råd från andra.

Medlemsträffen hålls på Zoom och är skriv- och teckenspråkstolkad.

Anmäl dig via medlem@kvinnor-funktionshinder.se så får du Zoom-länken.