Paneldebatt: Hur vill partierna öka utrikes födda kvinnors frihet?

Datum 08 mar 2024 - 08 mar 2024

Tid 17:00 - 19:00

Det jämställdhetspolitiska målet om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma
samhället och sina egna liv är långt ifrån uppnått för kvinnor som invandrat till Sverige.
Utomeuropeiskt födda kvinnor tillhör de grupper som står allra längst från arbetsmarknaden
och är ofta ekonomiskt beroende av män eller samhället. Därutöver begränsas deras liv ofta
av könsstereotypa normer och könsbaserat våld, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.
Kom och lyssna på en paneldebatt med tre kvinnor som delar sina erfarenheter av att
komma till Sverige och hör vad några av riksdagens partier berättar om vad de vill göra för
att fler utrikes födda kvinnor ska kunna ta makten över sina egna liv och delta i
samhällsutvecklingen!

När: 8 mars, 17.00-19.00
Var: FOLK i Skärholmen (Bodholmsgången 15) och livesänt via vår Facebook-sida
Arrangörer: Sveriges Kvinnoorganisatoner och Hand in Hand for Women

MEDVERKANDE: Sofia Amloh, riksdagsledamot (S) I Malin Björk, riksdagsledamot (C) I Camilla
Rinaldo Miller, riksdagsledamot (KD) I Eva Edwardsson, ledamot, Liberala Kvinnor I Hacer Korucu, ordförande, HIHFW I Irem Nur Akin, generalsekreterare, HIHFW I Radha Saini, HIHFW I MODERATOR: Mira Palme, projektledare, Sveriges Kvinnoorganisationer