Kvinnliga Akademikers Förbund – Uppsalakretsen: Konst från Ulleråker

Datum 28 nov 2023 - 28 nov 2023

Tid 18:30 - 21:30

Thérèse Toudert, Medicinhistoriska museet talar om ”Konst från Ulleråker” (preliminär titel). 

På de stora mentalsjukhusen har många konstnärer och författare producerat en mängd omistlig konst. Uleråkers sjukhus i Uppsala har ett intressant medicinhistoriskt museum som är väl värt att besöka. 

Thérèse Toudert är antikvarie på Medicinhistoriska museet i Uppsala. 

Efter föredraget serveras förfriskningar till självkostnadspris. 

Föranmälan till Stina Johansson.

Plats: Träffpunkten Storgatan 11