Kvinnliga akademikers förening – Västra kretsen: Kan jämställdhetsintegrering vara ett hot mot akademisk frihet?

Datum 02 okt 2023 - 02 okt 2023

Tid 18:00 - 20:00

Välkommen till ett samtal kring förhållandet mellan jämställdhet i akademin och akademisk frihet. Birgitta Jordansson, historiker och forskare i arbetsvetenskap, diskuterar denna fråga utifrån en studie hon gjort tillsammans med sociologen Helen Peterson och som publicerades 2022. 

Jordanssons och Petersons studie utgår ifrån det politiska uppdrag om Jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet (JiHU) som lanserades för samtliga statliga lärosäten 2016. Det har därefter förlängts flera gånger och nu senast för perioden 2023 – 2025. Utifrån de krav som ställts på lärosätena har en hel del hänt på jämställdhetsområdet men uppdraget har också lett till kritik, bland annat att det skulle vara ett hot mot den akademiska friheten.
Birgitta Jordansson resonerar kring detta tema med utgångspunkt i  hennes och Petersons bok, som bland annat belyser frågan kring den akademiska friheten. I boken lyfter författarna fram att hotet lika gärna kan vändas i sin motsats – och ses som en möjlighet i arbetet med att förverkliga lika villkor för kvinnor och män i akademin. 

Efter Jordanssons presentation följer som vanligt fika och samtal kring frågor som aktualiserats. För att kunna planera fika vill vi att du anmäler dig till lisbeth.stenberg@eriksbergs.se senast fredagen 29 september. 

Plats: Caroline Wijks sjuksköterskehem